Srećni praznici

Rezultati likovnog konkursa „Pokreni se“

Likovni konkurs u okviru inicijative „Pokreni se!“ trajao je od 26. oktobra do 10. decembra 2020.godine. Ovo je samo jedan u nizu projekata koji će se realizovati tokom ove školske godine.
Na likovnom konkursu su učestvovali učenici Gimnazije Vrnjačka Banja koji su dostavljali svoje likovne radove u ovom periodu. Ukupno je pristiglo 30 radova, a nagrađena su četiri najbolja rada.
Šestočlani žiri u sastavu: Biljana Marković Kraguljac, nastavnica likovne kultura, Kristian Tomić, Milan Đaković, Andrijana Martačić, Vanja Stanković i Kristina Marković, proglasio je pobednike konkursa:
1. nagrada - Đorđe Paunović /Bluetooth zvučnik/
2. nagrada - Petra Cigulajkić /Slušalice/
3. nagrada - Aleksandra Tankosić /Power Bank/
4. nagrada - Anđela Bićanin /USB/
Organizator i nosilac projekta “Pokreni se” je učenik 3. razreda naše škole, Kristian Tomić. Svoj veliki doprinos u realizaciji projekta su dali i učenice 3. razreda Kristina Marković i Vanja Stanković, učenik 2. razreda Milan Đaković, a poseban doprinos celokupnom projektu je pružila učenica 3. razreda Andrijana Martačić u pogledu dizajna plakata.
Opština Vrnjačka Banja i KZM Vrnjačka Banja su finansirali nagrade i kompletan likovni konkurs.

Rezultate likovnog konkursa možete pogledati OVDE.


Обавештење за родитеље и ученике

Поштовани родитељи и ученици,


У циљу очувања безбедности и здравља ученика и запослених достављамо упутство за организацију рада средњих школа и завршетак првог полугодишта школске 2020/2021. године.
Од понедељка, 30.11.2020. год., настава ће се одвијати преко платформе Microsoft Teams. Настава ће се одвијати од 7:30 сати за цела одељења и часови ће трајати по 45 минута. Значи, ученици ће у периоду од 7:30 сати до 13:25 сати (или краће у зависности од распореда часова) имати часове по важећем распореду и у терминима за одређен час ће остваривати комуникацију са наставницима на платформи Microsoft Teams. Прво полугодиште званично се завршава 18. децембра, тако да имамо још три недеље до краја првог полугодишта.


Време реализације часова:
1. час од 7.30 до 8.15
2. час од 8.20 до 9.05
3. час од 9.20 до 10.05
4. час од 10.10 до 10.55
5. час од 11.00 до 11.45
6. час од 11.50 до 12.35
7. час од 12.40 до 13.25


Још једном, све своје активности на платформи Microsoft Teams наставници ће реализовати са ученицима у реалном времену по важећем распореду само у терминима својих часова (кроз видео позиве, објаве или чет). На тај начин кроз свакодневну интеракцију наставника и ученика очекујемо да ће ученици лакше савладавати градиво, постићи бољи успех и  лакше стећи знање. Од ученика очекујемо да одговоре на радне задатке и да их достављају у јасно прецизираним терминима и роковима. Од активности ученика и њиховој  ангажованости ће зависити и њихове оцене.

У електронском дневнику у евиденцији присуства ученика биће евидентирани ученици који нису учествовали у раду на часу путем  наставе на даљину (по Упутству за организацију рада средњих школа до краја првог полугодишта школске 2020/2021. године). Ово значи да ће ученици који не буду учествовали у раду на платформи Microsoft Teams бити евидентирани као одсутни у есДневнику. Настава на даљину треба да омогући континуирано праћење и оцењивање ученичких постигнућа (формативно и сумативно) коришћењем савремене информационо-комуникационе технологије. Евиденција присуства ће такође бити узета у обзир при закључивању оцене (оправдани и неоправдани изостанци ученика), као и целокупно ангажовање и рад ученика на реализованим часовима путем наставе на даљину.

По Упутству за организацију рада средњих школа до краја првог полугодишта школске 2020/2021. године сваки наставник може да планира оцењивање и да одлучује да ли се писмени задаци, планирани у наредном периоду, могу реализовати путем наставе на даљину. Уколико то није могуће писмене задатке могу реализовати и у другом полугодишту, али да се води рачуна о равномерном  распореду у односу на друге писмене и контролне задатке. Оцене које су ученици добили у току непосредног образовно-васпитног рада од почетка ове школске године и подаци о напредовању ученика и оцене које ће ученици добити у периоду до завршетка првог полугодишта омогућиће извођење закључне оцене. Закључна оцена ће бити јавна и образложена.

Уколико је ученик незадовољан предлогом закључне оцене на крају полугодишта за њега ће се организовати одговарање у школи уз поштовање свих епидемиолошких мера. Ученик који нема потребан број оцена за утврђивање закључне оцене из оправданих разлога (болест, изолација) може остати неоцењен. Тим ученицима ће се посебно планирати додатна подршка и рад у другом полугодишту.

Ово је још једна школска година када нам ученици нису у клупама, а сви се слажемо да се најбоље учење одвија када су ученици у школи. Сада смо на заједничком задатку када треба да радимо на томе да ученици освоје што више знања, а да наставници помогну да се све нејасно разјасни кроз свакодневну комуникацију. Одељењске старешине су ту као и у "нормалој" школској години да сарађују са вама и да им се обраћате у вези свега повезаног са вашим дететом и школом. Ако постоје нејасноће, ако се појаве потешкоће или проблеми, обратите се преко одељењског старешине директору или стручном сараднику да разјасне, објасне, и помогну уколико је потребно да се дође до решења сваке искрсле ситуације. Важно је да сви заједно радимо на добробити наше деце и будемо у сталном контакту и сарадњи.

Prvo pilotiranje državne mature

„Put do državne mature je strm uspon, ali je vidik do koga taj put vodi neprocenjiv!“
U uzorku od 101 srednje škole širom Srbije u periodu od 28.10. do 30.10.2020. g. odvijalo se prvo pilotiranje državne mature. Učenici su polagali opšti deo mature, što je podrazumevalo ispit iz srpskog, matematike i jednog predmeta sa liste opšteobrazovnih predmeta. Prema planu resornog ministarstva državna matura treba da zameni prijemne ispite na fakultetima od 2022. godine, ali i da poboljša kvalitet obrazovnog sistema.
Gimnazija Vrnjačka Banja je jedna od 50 gimnazija u Srbiji čiji su učenici učestvovali u pilot programu državne mature. U prvom pilotu državne mature učestvovali su svi učenici III-1 i III-3 odeljenja. Prvoga dana (28.10.2020.g.) polagali su ispit iz srpskog jezika, drugog dana (29.10.2020.g.) ispit iz matematike i trećeg dana izabrani predmet za našu školu – fiziku (30.10.2020.g.). Gradivo je bilo iz 1. i 2. razreda.
Učenici su testove radili pod šifrom, svako je dobio test sa sopstvenom šifrom, a projekat državne mature dostaviće školama podatke o individualnom učešću učenika po šiframa koje su im dodeljene (postignuća učenika). Učenici su sem izrade testova popunjavali i anonimne upitnike koji će biti korišćeni isključivo za evaluaciju ispita i kao preporuka za sledeće pilotiranje.
Prva državna matura biće održana u junu 2022. godine, do tada, srednjoškolce očekuju tri probe. Biće tri vrste mature – opšta, umetnička i stručna, najavljeno je na skupu povodom priprema za uvođenje državne mature u Srbiji. Državna matura je projekat koje je iniciralo je Ministartsvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a finansijska sredstva obezbedila je Evropska unija.
Kako bi se uspostavili jednaki kriterijumi za proveru znanja i povećale šanse za upis na fakultete, biće uveden jedinstveni ispit. Svi učenici imaju iste zadatke pod jednakim uslovima, gradivo koje se ispituje je ono koje su učili tokom srednjeg obrazovanja, a matura se polaže istog dana u isto vreme. Učenicima sa položenom državnom maturom će biti omogućeno da se prijave na više fakulteta po kriterijumima koje odrede te visoke ustanove.

Sve o projektu državne mature možete pročitati OVDE.

Anketa o budžetskim prioritetima

Projekat Anketa o budžetskim prioritetima za mlade podržava Evropska Unija u okviru regionalnog projekta „Mladi u regionu zajedno za Evropu“ (Regional Youth Compact for Europe) kojim upravlja Fondacija Centar za demokratiju, a realizuje udruženje građana Balkanski razvojni centar. U želji da se čuje glas građana Vrnjačke Banje a posebno mladih, pozivamo Vas da odvojite par minuta svog vremena da iskažete svoje mišljenje o tome na koji način treba da se troši novac iz opštinskog budžeta. Unapred se zahvaljujemo na odvojenom vremenu i interesovanju da učestvujete u anketi.

Anketu možete da popunite ovde.


Likovna radionica u sklopu projekta “Pokreni se“

Projekat "Pokreni se" ima za cilj da obrazuje mlade ljude, ali isto tako i da ih podstakne na promene. Cilj projekta je edukacija i podizanje svesti mladih ljudi o aktivizmu, demokratiji, ljudskim pravima, rodnoj, rasnoj i seksualnoj ravnopravnosti – ukratko, da podstakne mlade na promene.  
Mladi ljudi često ne vide svoje mogućnosti i svoja prava. Činjenica je da ne može sve da se promeni u celosti,  ali ako se podstaknu i zainteresuju mladi da se pokrenu, tj. ako im se podigne svest o svemu tome, učinio se veliki pomak unutar zajednice.  
Prve aktivnosti u okviru projektna “Pokreni se” su likovna radionica i likovni konkurs za učenike Gimnazije Vrnjačka Banja.
Likovna radionica je održana u subotu  24. oktobra u prostorijama naše škole, a u realizaciji iste je učestvovala nastavnica likovne kulture Biljana Marković Kraguljac.
Likovni konkurs traje od 26. oktobra do 26. novembra  i pravo učešća imaju svi učenici naše škole, a pobednici konkursa dobijaju vredne nagrade: bluetooth zvučnik, bluetooth slušalice, power bank i usb.
Sponzori projekta su: Krovna Organizacija Mladih Srbije (KOMS), Opština Vrnjačka Banja, Kancelarija za mlade Vrnjačka Banja, Knjižara "Nina", Knjižara "Maticki", Knjižara "Mladost", Lux studio Marko Crnoglavac, Ecocopy kopirnica Vrnjačka Banja, Gimnazija Vrnjačka Banja, Simko pharm,  Higija apoteka.
Organizator i nosilac projekta “Pokreni se” je učenik III-2 odeljenja naše škole, Kristian Tomić.

Видео намењен ученицима основних и средњих школа

У сарадњи Министарства здравља, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Института за јавно здравље "Др Милан Јовановић Батут", Светске здравствене организације и УНИЦЕФ-а, припремљен видео материјал (филм) намењен ученицима основних и средњих школа са кључним препорукама за безбедан боравак у школи. Филм се може преузети на линку: https://we.tl/t-P7WJ8BGFHj 

U duhu Evropske nedelje mobilnosti

Kampanja Evropska nedelja mobilnosti daje ljudima priliku da istraže ulogu gradskih ulica i eksperimentišu sa praktičnim rešenjima za rešavanje urbanih izazova, poput zagađenja vazduha.
Tokom Evropske nedelje mobilnosti 2020. naglašava se važnost pristupačnosti prevoza bez emisija i promoviše inkluzivni okvir koji uključuje sve. Stoga, ova kampanja podstiče ljude i lokalne vlasti da preduzmu korake za postizanje dugoročnog cilja karbonski neutralnog kontinenta. Događaji su planirani u 22 grada u Srbiji koji učestvuju u aktivnostima kojima koordiniše Stalna konferencija gradova i opština.
Naša opština je jedna od onih koja se uključila u obeležavanje Evropske nedelje mobilnosti sprovođenjem različitih aktivnosti u planiranom periodu. Tim povodom, na poziv Opštine Vrnjačka Banja, a u cilju aktivnog podizanja svesti kod mladih, sprovedena je aktivnost učenika Gimnazije Vrnjačka Banja, koju su osmislile, organizovale i sprovele u delu zajedno sa učenicima nastavnice hemije, Biljana Marković Gočanin i Jelena Čolić i nastavnica biologije Gorica Končar u okviru izbornih predmeta Obrazovanje za održivi razvoj i Zdravlje i sport.
Učenici III-1 Mladenka Radojičić i Đorđe Paunović i učenik IV-3 Marko Saramandić, uradili su i prezentovali istraživanje o prometnosti na glavnim vrnjačkim saobraćajnicama, koje je pokazalo alarmantan broj automobila na najprometnijim mestima i zanemarljiv broj pešaka i biciklista, što dovodi do zaključka o velikom stepenu zagađenosti u ovom, ipak, banjskom, turističkom mestu. Prezentacija je relizovana na pozornici amfiteatra “Danilo Bata Stojković” do kojeg su učenici naše škole, podeljeni po grupama i uz poštovanje distance,  došli novoizgrađenim stazama patrijarha Pavla.
U uvodnom delu, u cilju dočaravanja mobilnosti mladih, učenici su na pozornici vozili bicikle, rolere ili hodali laganim trempom. Na propratnim panoima su bili izloženi radovi učenika na temu zagađenja. Sve je to kroz svoj objektiv zabeležila učenica IV-1, Marija Anđelković.

Letopis za školsku 2019/20. godinu

Letopis Gimnazije Vrnjačka Banja za školsku 2019/20. godinu možete pogledati OVDE.

Obaveštenje za učenike 1. razreda školske 2020/2021. godine

Dragi učenici,
U skladu sa dopisom ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, učenici 1. razreda Gimnazije Vrnjačka Banja dolaze u školu u ponedeljak, 31. avgusta 2020. godine da bi se upoznali sa odeljenjskim starešinama i dobili bliže uputstvo o realizaciji obrazovno-vaspitnog rada tokom školske 2020/2021. godine.
Učenici čija su prezimena od A do M (nevezano koji smer su izabrali/upisali), u školu dolaze u 9 časova. Učenici čija su prezimena od N do Š (nevezano koji smer su izabrali/upisali), dolaze u školu u 10 časova.

Обавештења

Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

Овим путем вас обавештавамо да заинтересовани за имунизацију против COVID-19 пријаву треба да учине попуњавањем упитника на порталу еУправа

www.euprava.gov.rs

 

Одабрани уџбеници 2020/2021.

 

Dokumenti:
doc.png Oдабрани уџбеници 20.-21. HOT
Datum 20-07-2020 09:05:26 Veličina Dokumenta 66.6 KB Download 1.266 Download

План примене мера за спречавање ширења инфекције COVID-19

 

Opširnije...

Twitter налог Гимназије

Најновије вести сајта школе од сада можете пратити и преко Twittera. 

Gimnazija Vrnjačka Banja @news-gvb

 

Испитни рокови за ванредне ученике

ИСПИТНИ РОКОВИ ШКОЛСКE 2020/21. ГОДИНE

ОКТОБАРСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 28.09. - 02.10.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 19.10. - 30.10.
ДЕЦЕМБАРСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 23.11. - 27.11.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 14.12. - 25.12.
ФЕБРУАРСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 18.01. - 22.01.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 22.02. - 05.03.
АПРИЛСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 29.03. - 02.04.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 19.04. - 29.04.
ЈУНСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 10.05. - 14.05.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 24.05. - 04.06.
АВГУСТОВСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 05.07. - 09.07.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 20.08. - 31.08.

Време реализације часова и онлине наставе

Пре подне

1. час 07:30 - 08:00
2. час 08:05 - 08:35
3. час 08:40 - 09:10
4. час 09:25 - 09:55
5. час 10:00 - 10:30
6. час 10:35 - 11:05
7. час 11:10 - 11:40

 После подне

1. час 12:00 - 12:30
2. час 12:35 - 13:05
3. час 13:10 - 13:40
4. час 13:55 - 14:25
5. час 14:30 - 15:00
6. час 15:05 - 15:35
7. час 15:40 - 16:10

 

Психолог

Термини за разговоре са ученицима који се обрате за савет су сваког четвртка у току великог одмора и у међусмени. По потреби ће се заказивати и други термини.

Јавне набавке


Javne nabavke