Распоред контролних задатака и писмених вежби 2020/2021.

                 РАСПОРЕД писмених провера знања на часу за период од 29.03.2021. - 22.06.2021. год.
П-Писмени задатак       Т-Тест знања, контролни задатак, писмена вежба        ПГ-Полугодишњи тест       ИТ-иницијални тест    А,Б-Групе
 
МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН ЈУЛ
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
 1 
     
     
   
2          1 
Т-Физика     
3       5    2       
4   1    6 
  3  
 1   
5   2  
7  Т-Математика 4 П-Математика  2  
 

  5   10   7   5  

  6 П-Латински језик 11

        П-Енглески језик

Т-Хемија

8   6  
10 
 
7 П-Математика  12   9 П-Латински језик  7  
11 
  8   13

П-Руски језик

П-Француски језик

10   8  
12 
  9   14  Т-Математика 11   9  
 
15 
  12   17   14 П-Латински језик 12  
16 
  13   18 Т-Хемија  15   13  
17 
  14   19 П-Енглески језик  16   14  
18 
  15   20

  П-Руски језик

П-Француски језик 

17   15  
19 
  16   21   18   16  
 
22 
  19   24   21   19  
23 
 
20   25  Т-Физика 22   20  
24 
  21   26   23   21  
25 
  22   27   24   22  
26 
  23   28 П-Математика  25   23  
 
29 
  26    31   28   26  
30 
  27        29 
   27  
31
  28        30 
   28  
    29         
   29 
 
    30             30  
 

 

 
МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН ЈУЛ
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
 1
       3       
   
  2        4    1  Т-Физика     
 3       5  П-Енглески језик 2      
 4   1    6    3  П-Математика
 1  
5   2 П-Латински језик  7   4   2  
 
8   5   10  Т-Хемија 7   5  
9   6 П-Математика 11   8   6  
10  
7   12 П-Енглески језик  9   7  
11   8   13 П-Француски језик/Руски језик  10  
8  
12   9   14   11  П-Латински језик 9  
 
15    12   17  Т-Хемија 14   12  
16    13   18   15   13  
17    14   19   16  П-Латински језик  14  
18    15   20  П-Француски језик/Руски језик 17   15  
19    16   21   18   16  
 
22    19   24   21   19  
23  
20   25 Т-Физика  22   20  
24   21   26   23   21  
25   22   27  П-Математика 24   22  
26    23    28   25   23  
 
29     26    31   28   26  
30    27        29    27  
31    28         30    28  
    29           29  
     30             30   

 

 
МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН ЈУЛ
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
 1
       3       
   
  2        4    1  Т-Физика     
 3       5

П-Енглески језик

2 П-латински језик     
 4   1    6    3 П-Математика 
 1  
5   2 П-Латински језик  7 Т-Математика  4   2  
 
8   5   10 Т-Хемија  7   5  
9   6 П-Математика  11   8   6  
10  
7   12   9   7  
11   8   13

П-Руски језик 

П-Француски језик

10 П-Математика 
8  
12   9   14 Т-Математика  11   9  
 
15    12   17 Т-Хемија  14   12  
16    13   18   15   13  
17    14   19   16   14  
18    15   20

 П-Руски језик

П-Француски језик

17   15  
19    16   21   18   16  
 
22    19   24   21   19  
23  
20   25 Т-Физика  22   20  
24   21   26   23   21  
25   22   27   24   22  
26    23    28   25   23  
 
29     26    31   28   26  
30    27        29    27  
31    28    П-Енглески језик      30    28  
    29           29  
     30             30   

 

 
МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН ЈУЛ
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
 1
       3       
   
  2        4    1       
 3       5   2      
 4   1    6  П-Енглески језик  3  
 1  
5   2   7   4 П-Математика  2  
 
8   5 П-Латински језик  10 Т-Хемија  7   5  
9   6   11    8   6  
10  
7   12 П-Енглески језик   9   7  
11   8 П-Математика  13 П-Руски језик/Француски језик  10  
8  
12   9   14   11 П-Латински језик  9  
 
15    12   17 Т-Хемија  14   12  
16    13   18   15   13  
17    14   19   16 П-Латински језик  14  
18    15   20 П-Руски језик/Француски језик  17   15  
19    16   21   18   16  
 
22    19   24 Т-Физика  21   19  
23  
20   25   22   20  
24   21   26 П-Математика  23   21  
25   22   27   24   22  
26    23    28   25   23  
 
29     26    31 Т-Физика  28   26  
30    27        29    27  
31    28         30    28  
    29           29  
     30             30   

 

 
МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН ЈУЛ
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
 1
       3       
   
  2        4    1  П-Латински језик     
 3       5   2      
 4   1  П-Латински језик  6  П-Српски језик и књижевност  3  
 1  
5   2   7 Т-Физика   4   2  
 
8   5   10 Т-Хемија  7   5  
9   6   11   8  П-Латински језик 6  
10  
7  П-Математика  12   9   7  
11   8   13 П-Српски језик и књижевност   10  
8  
12   9   14 Т-Физика   11   9  
 
15    12   17 Т-Хемија  14   12  
16    13   18  П-Математика 15   13  
17    14   19   16   14  
18    15   20   17   15  
19    16 П-Француски језик-А(12.00)-Б(13.00)  21   18   16  
 
22    19   24   21   19  
23  
20   25  П-Математика 22   20  
24   21   26   23   21  
25   22   27   24   22  
26    23  П-Енглески језик  28   25   23  
 
29     26    31   28   26  
30    27        29    27  
31    28  П-Енглески језик       30    28  
    29           29  
     30             30   

 

 
МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН ЈУЛ
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
 1
       3       
   
  2        4    1       
 3       5 П-Српски језик и књижевност  2      
 4   1    6    3  
 1  
5   2 П-Латински језик  7   4   2  
 
8   5 П-Математика  10   7 П-Математика  5  
9   6   11 П-Српски језик и књижевност   8   6  
10  
7   12   9   7  
11   8   13   10  
8  
12   9   14   11   9  
 
15    12   17   14   12  
16    13   18   15   13  
17    14 П-Француски језик-А(12.00)-Б(13.00)  19 Т-Физика  16   14  
18    15   20   17   15  
19    16   21  П-Латински језик 18   16  
 
22    19   24   21   19  
23  
20   25   22   20  
24   21   26 Т-Физика  23   21  
25   22   27   24   22  
26    23  П-Енглески језик  28 П-Латински језик  25   23  
 
29     26    31 П-Математика  28   26  
30    27        29    27  
31    28  П-Енглески језик       30    28  
    29           29  
     30             30   

 

 
МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН ЈУЛ
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
 1
       3       
   
  2        4    1       
 3       5   2      
 4   1 П-Математика   6    3  
 1  
5   2   7 П-Српски језик и књижевност  4   2  
 
8   5   10   7   5  
9   6   11  П-Енглески језик 8   6  
10  
7   12   9   7  
11   8   П-Математика 13   10  
8  
12   9   14 П-Српски језик и књижевност   11   9  
 
15    12   17   14   12  
16    13   18 П-Енглески језик  15   13  
17    14   19  П-Математика 16   14  
18    15   20   17   15  
19    16   21   18   16  
 
22    19   24   21   19  
23  
20   25   22   20  
24   21   26  П-Математика 23   21  
25   22 П-Француски језик  27   24   22  
26    23   Т-Физика 28   25   23  
 
29     26  Т-Физика  31   28   26  
30    27        29    27  
31    28         30    28  
    29 П-Француски језик          29  
     30             30   

 

 
МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН ЈУЛ
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
 1
       3       
   
  2        4    1       
 3       5   2      
 4   1  П-Латински језик  6    3  
 1  
5   2   7 П-Српски језик и књижевност  4 П-Математика  2  
 
8   5   10   7   5  
9   6 П-Математика  11   8   6  
10  
7   12 П-Српски језик и књижевност   9   7  
11   8   13   10  
8  
12   9   14   11 П-Математика  9  
 
15    12   17   14   12  
16    13   18 П-Латински језик  15   13  
17    14   19   16   14  
18    15   20   17   15  
19    16 П-Математика  21 Т-Физика  18   16  
 
22    19   24   21   19  
23  
20   25 П-Латински језик  22   20  
24   21   26   23   21  
25   22   27   24   22  
26    23  П-Француски језик  28 Т-Физика  25   23  
 
29     26    31   28   26  
30    27        29    27  
31    28  П-Француски језик       30    28  
    29           29  
     30             30   

 

 
МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН ЈУЛ
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
 1
       3       
   
  2        4    1       
 3       5 Т-Математика  2 П-Математика     
 4   1    6  Т-Хемија  3  
 1  
5   2   7   4   2  
 
8   5 П-Српски језик и књиж  10 П-Српски језик и књижевност  7   5  
9   6   11   8   6  
10  
7  П-Математика 12 Т-Математика  9  П-Математика 7  
11   8   13 Т-Хемија  10 П-Француски језик 
8  
12   9   14   11   9  
 
15    12   17 П-Српски језик и књижевност   14   12  
16    13   18   15   13  
17    14   19   16   14  
18    15   20   17 П-Француски језик  15  
19    16   21 Т-Физика  18   16  
 
22    19   24 П-Руски језик  21   19  
23  
20   25   22   20  
24   21   26   23   21  
25   22   27   24   22  
26    23    28 Т-Физика  25   23  
 
29     26    31 П-Руски језик  28   26  
30    27        29    27  
31    28         30    28  
    29           29  
     30             30   

 

 
МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН ЈУЛ
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
 1
       3       
   
  2        4    1       
 3       5   2 П-Француски језик     
 4   1 П-Енглески језик   6  Т-Хемија  3 П-Енглески језик 
 1  
5   2   7 Т-Математика  4   2  
 
8   5 П-Математика  10   7   5  
9   6   11   8   6  
10  
7 П-Српски језик и књиж.  12 П-Српски језик и књижевност   9  П-Француски језик 7  
11   8   13 Т-Хемија  10 П-Енглески језик 
8  
12   9   14 Т-Математика  11 Т-Математика  9  
 
15    12   17 П-Руски језик  14   12  
16    13   18   15   13  
17    14   19 П-Српски језик и књижевност   16 Т-Математика  14  
18    15   20   17   15  
19    16   21   18   16  
 
22    19   24 П-Руски језик  21   19  
23  
20   25   22   20  
24   21   26 Т-Физика  23   21  
25   22   27   24   22  
26    23    28   25   23  
 
29     26    31  Т-Физика 28   26  
30    27        29    27  
31    28         30    28  
    29           29  
     30             30   

 

 
МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН ЈУЛ
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
 1
       3       
   
  2        4    1       
 3       5 Т-Математика  2      
 4   1    6    3  
 1  
5   2   7   4   2  
 
8   5   10   7 П-Математика  5  
9   6 П-Српски језик и књиж  11 П-Српски језик и књижевност   8   6  
10  
7   12 Т-Математика  9   7  
11   8 П-Математика  13   10  
8  
12   9   14   11   9  
 
15    12   17 П-Руски језик  14 П-Математика  12  
16    13   18 П-Српски језик и књижевност   15   13  
17    14 П-Енглески језик-Online  19   16   14  
18    15   20 Т-Физика  17   15  
19    16   21   18   16  
 
22    19   24 П-Руски језик  21   19  
23  
20   25   22   20  
24   21   26   23   21  
25   22   27 Т-Физика  24   22  
26    23  П-Француски језик  28   25   23  
 
29     26  П-Француски језик  31   28   26  
30    27        29    27  
31    28         30    28  
    29           29  
     30             30   

 

 
МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН ЈУЛ
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
 1
       3       
   
  2        4    1  П-Математика     
 3       5 П-Српски језик и књижевност   2      
 4   1    6    3  
 1  
5   2   7   4   2  
 
8   5   10 П-Српски језик и књижевност   7   5  
9   6  П-Математика 11   8  П-Француски језик 6  
10  
7   12   9   7  
11   8   13   10  
8  
12   9   14 П-Енглески језик  11   9  
 
15    12   17 П-Руски језик  14   12  
16    13   18   15  П-Француски језик 13  
17    14   19   16   14  
18    15   20   17   15  
19    16   21 П-Енглески језик  18   16  
 
22    19   24 П-Руски језик  21   19  
23  
20 П-Математика  25   22   20  
24   21   26   23   21  
25   22   27   24   22  
26    23    28 П-Математика  25   23  
 
29     26    31   28   26  
30    27 П-Математика       29    27  
31    28         30    28  
    29           29  
     30             30   

 

 
МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН ЈУЛ
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
 1
       3       
   
  2        4  
 1       
 3       5   2      
 4   1    6    3  
 1  
5   2 П-Математика  7   4   2  
 
8   5   10 Т-Математика  7   5  
9   6   11   8   6  
10  
7   12   9   7  
11   8   13   10  
8  
12   9   14   11   9  
 
15    12   17 Т-Математика  14   12  
16    13   18   15   13  
17    14   19   16   14  
18    15   20   17   15  
19    16 П-Француски језик-А(12.00)-Б(13.00)  21   18   16  
 
22    19   24   21   19  
23  
20  П-Српски језик и књижевност 25   22   20  
24   21   26   23   21  
25   22   27   24   22  
26    23    28   25   23  
 
29     26    31   28   26  
30    27 П-Српски језик и књижевност        29    27  
31    28         30    28  
    29           29  
     30             30   

 

 
МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН ЈУЛ
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
 1
       3       
   
  2        4    1       
 3       5 П-Српски језик и књижевност   2      
 4   1    6  Т-Математика  3  
 1  
5   2   7   4   2  
 
8   5   10   7   5  
9   6   11   8   6  
10  
7   12   9   7  
11   8   13 Т-Математика  10  
8  
12   9 П-математика  14   11   9  
 
15    12   17   14   12  
16    13   18   15   13  
17    14   19   16   14  
18    15   20   17   15  
19    16   21   18   16  
 
22    19   24   21   19  
23  
20 П-Француски језик  25   22   20  
24   21   26   23   21  
25   22   27   24   22  
26    23    28   25   23  
 
29     26    31   28   26  
30    27        29    27  
31    28  П-Српски језик и књижевност        30    28  
    29           29  
     30             30   

 

 
МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН ЈУЛ
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
 1
       3       
   
  2        4    1       
 3       5   2      
 4   1    6  П-Српски језик и књижевност   3  
 1  
5   2   7   4   2  
 
8   5 П-Математика 10  Т-Математика 7   5  
9   6   11   8   6  
10  
7   12   9   7  
11   8 П-Српски језик и књиж.  13   10  
8  
12   9   14   11   9  
 
15    12   17 Т-Математика  14   12  
16    13 П-Енглески језик  18   15   13  
17    14   19   16   14  
18    15   20   17   15  
19    16   21   18   16  
 
22    19   24   21   19  
23  
20   25   22   20  
24   21 П-Француски језик  26   23   21  
25   22   27   24   22  
26    23    28   25   23  
 
29     26    31   28   26  
30    27        29    27  
31    28         30    28  
    29 П-Српски језик и књижевност           29  
     30             30   

 

 
МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН ЈУЛ
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
 1
       3       
   
  2        4    1       
 3       5 П-Српски језик и књижевност   2      
 4   1    6    3  
 1  
5   2   7   4   2  
 
8   5   10   7   5  
9   6 П-Математика  11 Т-Математика  8   6  
10  
7   12   9   7  
11   8   13   10  
8  
12   9  П-Српски језик и књиж. 14   11   9  
 
15    12   17   14   12  
16    13   18 Т-Математика  15   13  
17    14   19   16   14  
18    15   20   17   15  
19    16   21   18   16  
 
22    19   24   21   19  
23  
20   25   22   20  
24   21   26   23   21  
25   22   27   24   22  
26    23  П-Француски језик  28   25   23  
 
29     26   П-Француски језик 31   28   26  
30    27        29    27  
31    28   П-Српски језик и књижевност       30    28  
    29           29  
     30             30   

 

Обавештења

Поправни испити 2020/2021.

20.08.2021.год

9.00-10.00: СВА ОДЕЉЕЊА, СВИ ПРЕДМЕТИ - КОНСУЛТАЦИЈЕ СА ПРОФЕСОРИМА

                                                                                                                          

Одабрани уџбеници 2021/2022.

 

Dokumenti:
pdf.png Одабрани уџбеници 21/22 HOT
Datum 10-05-2021 09:05:26 Veličina Dokumenta 180.85 KB Download 186 Download

Twitter налог Гимназије

Најновије вести сајта школе од сада можете пратити и преко Twittera. 

Gimnazija Vrnjačka Banja @news-gvb

 

Испитни рокови за ванредне ученике

ИСПИТНИ РОКОВИ ШКОЛСКE 2020/21. ГОДИНE

ОКТОБАРСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 28.09. - 02.10.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 19.10. - 30.10.
ДЕЦЕМБАРСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 23.11. - 27.11.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 14.12. - 25.12.
ФЕБРУАРСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 18.01. - 22.01.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 22.02. - 05.03.
АПРИЛСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 29.03. - 02.04.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 19.04. - 29.04.
ЈУНСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 10.05. - 14.05.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 24.05. - 04.06.
АВГУСТОВСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 05.07. - 09.07.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 20.08. - 31.08.

Време реализације часова и онлине наставе

Пре подне

1. час 07:30 - 08:00
2. час 08:05 - 08:35
3. час 08:40 - 09:10
4. час 09:25 - 09:55
5. час 10:00 - 10:30
6. час 10:35 - 11:05
7. час 11:10 - 11:40

 После подне

1. час 12:00 - 12:30
2. час 12:35 - 13:05
3. час 13:10 - 13:40
4. час 13:55 - 14:25
5. час 14:30 - 15:00
6. час 15:05 - 15:35
7. час 15:40 - 16:10

 

Психолог

Термини за разговоре са ученицима који се обрате за савет су сваког четвртка у току великог одмора и у међусмени. По потреби ће се заказивати и други термини.

Јавне набавке


Javne nabavke