Распоред контролних задатака и писмених вежби 2022/2023.

                 РАСПОРЕД писмених провера знања на часу за период од 10.04.2023. - 20.06.2023. год.
П-Писмени задатак       Т-Тест знања, контролни задатак, писмена вежба        ПГ-Полугодишњи тест       ИТ-иницијални тест    
 
 
ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
        3 
   1    
   
         4  
     
1   1    5     3        
2   2   6   4   1  
3   3  
7   5   2  
 
 6 
  6   10   8   5  
7   7   11      9    6  
8  
8   12   10 Т-ХЕМИЈА   7 П-МАТЕМАТИКА  
9   9   13   11   8  
10   10   14   12   9  
 
13 
  13   17   15 П-СРПСКИ ЈЕЗИК  12  
14 
  14   18   16   13  
15 
  15   19   17 Т-ФИЗИКА  14  
16 
  16   20   18   15  
17 
  17   21   19   16  
 
20 
  20   24   22   19  
21 
 
21   25 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  23 Т-МАТЕМАТИКА  20  
22 
  22   26   24   21  
23 
  23   27   25   22  
24 
  24   28   26   23  
 
27 
  27        29    26  
28 
  28         30    27  
    29         31   28   
    30            29   
    31            30   

 

 
ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
        3 
   1    
   
         4  
     
1   1    5     3        
2   2   6   4   1  
3   3  
7   5   2  
 
 6 
  6   10   8 Т-ХЕМИЈА  5  
7   7   11      9    6  
8  
8   12   10   7  
9   9   13   11 П-РУСКИ ЈЕЗИК  8 П-МАТЕМАТИКА 
10   10   14   12   9  
 
13 
  13   17   15  Т-ФИЗИКА 12  
14 
  14   18   16   13  
15 
  15   19   17 П-СРПСКИ Ј ЕЗИК  14  
16 
  16   20   18   15  
17 
  17   21   19   16  
 
20 
  20   24   22  Т-МАТЕМАТИКА 19  
21 
 
21   25   23   20  
22 
  22   26 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  24   21  
23 
  23   27   25   22  
24 
  24   28   26 П-ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК  23  
 
27 
  27        29    26  
28 
  28         30    27  
    29         31 П-ФРАНЦУСКИ НЈЕЗИК  28   
    30            29   
    31            30   

 

 
ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
        3 
    1    
   
         4    2 
     
1   1    5      3        
2   2   6   4   1  
3   3  
7   5   2  
 
 6 
  6   10   8   5  
7   7   11      9    6  П-МАТЕМАТИКА
8  
8   12   10   7  
9   9   13   11  П-РУСКИ ЈЕЗИК 8  
10   10   14   12   9  
 
13 
  13   17   15  Т-ФИЗИКА 12  
14 
  14   18   16   13  
15 
  15   19   17   14  
16 
  16   20   18   15  
17 
  17   21   19  П-СРПСКИ ЈЕЗИК 16  
 
20 
  20   24   22   19  
21 
 
21   25 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  23 Т-МАТЕМАТИКА  20  
22 
  22   26   24   21  
23 
  23   27   25   22  
24 
  24   28   26 Т-ХЕМИЈА  23  
 
27 
  27        29 П-ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК   26  
28 
  28         30    27  
    29         31    28   
    30             29   
    31             30   

 

 
ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
        3 
   1    
   
         4  
     
 1   1    5     3   П-СРПСКИ ЈЕЗИК     
2   2   6   4   1  
3   3  
7   5   2  
 
 6 
  6   10   8   5  
7   7   11      9 П-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК   6  
8  
8   12   10   7  
9   9   13   11 П-РУСКИ ЈЕЗИК  8  
10   10   14   12   9 П-МАТЕМАТИКА 
 
13 
  13   17   15   12  
14 
  14   18   16 П-ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК  13  
15 
  15   19   17   14  
16 
  16   20   18   15  
17 
  17   21   19   16  
 
20 
  20   24   22   19  
21 
 
21   25 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  23   20  
22 
  22   26   24   21  
23 
  23   27   25 Т-ХЕМИЈА  22  
24 
  24   28   26   23  
 
27 
  27        29 Т-МАТЕМАТИКА   26  
28 
  28         30    27  
    29         31   28   
    30            29   
    31            30   

 

 
ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
        3 
   1    
   
         4  
     
 1   1    5     3        
2   2   6   4 П-РУСКИ ЈЕЗИК  1  
3   3  
7   5   2  
 
 6 
  6   10   8   5 П-МАТЕМАТИКА 
7   7   11      9 П-ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК   6  
8  
8   12   10   7  
9   9   13   11 Т-МАТЕМАТИКА  8  
10   10   14   12   9  
 
13 
  13   17   15   12  
14 
  14   18   16   13  
15 
  15   19   17 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  14  
16 
  16   20   18   15  
17 
  17   21   19   16  
 
20 
  20   24   22 Т-ХЕМИЈА  19  
21 
 
21   25 П-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  23   20  
22 
  22   26   24   21  
23 
  23   27   25 П-СРПСКИ ЈЕЗИК  22  
24 
  24   28   26   23  
 
27 
  27        29    26  
28 
  28         30    27  
    29         31   28   
    30            29   
    31            30   

 

 
ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
        3 
   1    
   
         4  
     
 1   1    5     3        
2   2   6   4   1  
3   3  
7   5   2  
 
 6 
  6   10   8   5  
7   7   11      9    6  
8  
8   12   10  Т-ХЕМИЈА 7 П-МАТЕМАТИКА 
9   9   13   11  П-РУСКИ ЈЕЗИК 8  
10   10   14   12   9  
 
13 
  13   17   15   12  
14 
  14   18   16   13  
15 
  15   19   17   14  
16 
  16   20   18  Т-МАТЕМАТИКА 15  
17 
  17   21 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  19 П-СРПСКИ ЈЕЗИК   16  
 
20 
  20   24   22   19  
21 
 
21   25   23   20  
22 
  22   26   24   21  
23 
  23   27   25   22  
24 
  24   28 П-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  26   23  
 
27 
  27        29    26  
28 
  28         30    27  
    29         31   28   
    30            29   
    31            30   

 

 
ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
        3 
   1    
   
         4  
     
1   1    5     3        
2   2   6   4   1  
3   3  
7   5   2  
 
 6 
  6   10   8 Т-ФИЛОЗОФИЈА  5  
7   7   11      9    6  
8  
8   12   10   7  
9   9   13   11 П-СРПСКИ ЈЕЗИК  8  
10   10   14   12   9 П-МАТЕМАТИКА 
 
13 
  13   17   15 П-РУСКИ ЈЕЗИК  12  
14    14   18   16   13  
15 
  15   19   17   14  
16 
  16   20   18 Т-МАТЕМАТИКА  15  
17 
  17   21   19   16  
 
20 
  20   24  Т-ХЕМИЈА 22   19  
21 
 
21   25   23   20  
22 
  22   26   24   21  
23 
  23   27   25 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  22  
24 
  24   28   26   23  
 
27 
  27        29    26  
28 
  28         30 П-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК   27  
    29         31   28   
    30            29   
    31            30   

 

 
ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
        3 
   1    
   
         4  
     
1   1    5     3        
2   2   6   4   1  
3   3  
7   5 Т-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  2 П-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 
 
 6 
  6   10   8   5  
7   7   11      9    6  
8  
8   12   10 П-СРПСКИ ЈЕЗИК  7  
9   9   13   11   8  
10   10   14   12 Т-ФИЛОЗОФИЈА  9 П-МАТЕМАТИКА 
 
13 
  13   17   15 П-РУСКИ ЈЕЗИК  12  
14 
  14   18   16   13  
15 
  15   19   17   14  
16 
  16   20   18 Т-МАТЕМАТИКА  15  
17 
  17   21   19   16  
 
20 
  20   24 Т-ХЕМИЈА  22   19  
21 
 
21   25   23 Т-ФИЗИКА  20  
22 
  22   26   24   21  
23 
  23   27   25   22  
24 
  24   28   26 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  23  
 
27 
  27        29    26  
28 
  28         30    27  
    29         31   28   
    30            29   
    31            30   

 

 
ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
        3 
   1    
   
         4  
     
1   1    5     3        
2   2   6   4   1  
3   3  
7   5   2 П-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 
 
 6 
  6   10   8   5  
7   7   11      9 Т-ХЕМИЈА   6  
8  
8   12   10   7  
9   9   13   11 Т-ФИЛОЗОФИЈА  8  
10   10   14   12   9 П-МАТЕМАТИКА 
 
13 
  13   17   15 П-РУСКИ ЈЕЗИК  12  
14 
  14   18   16   13  
15 
  15   19   17   14  
16 
  16   20   18   15  
17 
  17   21   19 Т-МАТЕМАТИКА  16  
 
20 
  20   24 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  22   19  
21 
 
21   25   23   20  
22 
  22   26   24 П-СРПСКИ ЈЕЗИК  21  
23 
  23   27   25   22  
24 
  24   28   26   23  
 
27 
  27        29 Т-ФИЗИКА   26  
28 
  28         30    27  
    29         31   28   
    30            29   
    31            30   

 

 
ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
        3 
   1    
   
         4  
     
1   1    5     3        
2   2   6   4 Т-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  1  
3   3  
7   5   2 П-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 
 
 6 
  6   10   8   5  
7   7   11      9 П-СРПСКИ ЈЕЗИК   6  
8  
8   12   10   7  
9   9   13   11 Т-ФИЛОЗОФИЈА  8  
10   10   14   12   9  
 
13 
  13   17   15  П-РУСКИ ЈЕЗИК 12  
14 
  14   18   16   13 П-МАТЕМАТИКА  
15 
  15   19   17   14  
16 
  16   20   18   15  
17 
  17   21   19  Т-МАТЕМАТИКА 16  
 
20 
  20   24   22  П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 19  
21 
 
21   25   23   20  
22 
  22   26   24  Т-ФИЗИКА 21  
23 
  23   27   25   22  
24 
  24   28   26   23  
 
27 
  27        29    26  
28 
  28         30    27  
    29         31   28   
    30            29   
    31            30   

 

 
ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
        3 
   1    
   
         4  
     
1   1    5     3   П-МАТЕМАТИКА     
2   2   6   4   1  
3   3   7   5   2  
 
 6 
  6   10   8 П-РУСКИ ЈЕЗИК  5  
7   7   11      9    6  
8  
8   12   10   7  
9   9   13   11   8  
10   10   14   12 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  9  
 
13 
  13   17   15   12  
14 
  14   18   16   13  
15 
  15   19   17   14  
16 
  16   20   18   15  
17 
  17   21 П-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  19   16  
 
20 
  20   24 П-СРПСКИ ЈЕЗИК  22   19  
21 
 
21   25   23   20  
22 
  22   26   24   21  
23 
  23   27   25   22  
24 
  24   28   26   23  
 
27 
  27        29    26  
28 
  28         30    27  
    29         31   28   
    30            29   
    31            30   

 

 
ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
        3 
   1    
   
         4  
     
1   1    5     3        
2   2   6   4 П-МАТЕМАТИКА  1  
3   3  
7   5   2  
 
 6 
  6   10   8   5  
7   7   11      9    6  
8  
8   12   10   7  
9   9   13   11   8  
10   10   14   12 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  9  
 
13 
  13   17   15   12  
14 
  14   18   16   13  
15 
  15   19   17   14  
16 
  16   20   18   15  
17 
  17   21 П-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  19   16  
 
20 
  20   24   22   19  
21 
 
21   25 П-СРПСКИ ЈЕЗИК  23   20  
22 
  22   26   24   21  
23 
  23   27   25   22  
24 
  24   28   26   23  
 
27 
  27        29    26  
28 
  28         30    27  
    29         31   28   
    30            29   
    31            30   

 

 
ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
        3 
   1    
   
         4  
     
1   1    5     3        
2   2   6   4 П-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  1  
3   3   7   5   2  
 
 6 
  6   10   8 П-МАТЕМАТИКА  5  
7   7   11      9    6  
8  
8   12   10   7  
9   9   13   11   8  
10   10   14   12   9  
 
13 
  13   17   15   12  
14 
  14   18   16   13  
15 
  15   19   17   14  
16 
  16   20   18   15  
17 
  17   21   19   16  
 
20 
  20   24 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  22   19  
21 
 
21   25   23   20  
22 
  22   26   24   21  
23 
  23   27 П-СРПСКИ ЈЕЗИК  25   22  
24 
  24   28   26   23  
 
27 
  27        29    26  
28 
  28         30    27  
    29         31   28   
    30            29   
    31            30   

 

 
ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
        3 
   1    
   
         4  
     
1   1    5     3        
2   2   6   4   1  
3   3  
7   5   2  
 
 6 
  6   10   8   5  
7   7   11      9 П-МАТЕМАТИКА   6  
8  
8   12   10   7  
9   9   13   11   8  
10   10   14   12   9  
 
13 
  13   17   15 П-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  12  
14 
  14   18   16   13  
15 
  15   19   17   14  
16 
  16   20 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  18   15  
17 
  17   21   19   16  
 
20 
  20   24   22   19  
21 
 
21   25 П-СРПСКИ ЈЕЗИК  23   20  
22 
  22   26   24   21  
23 
  23   27   25   22  
24 
  24   28   26   23  
 
27 
  27        29    26  
28 
  28         30    27  
    29         31   28   
    30            29   
    31            30   

 

Обавештења

Upis 2023/24

Одабрани уџбеници 2022/2023.

 

Dokumenti:
pdf.png Одабрани уџбеници 22/23 HOT
Datum 28-06-2022 08:05:26 Veličina Dokumenta 1.27 MB Download 802 Download

Информатор о раду

Информатор о раду Гимназије можете преузети овде: 

Информатор о раду

 

Испитни рокови за ванредне ученике

ИСПИТНИ РОКОВИ ШКОЛСКE 2022/23. ГОДИНE

ОКТОБАРСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 01.10. - 04.10.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 14.10. - 18.10.
ДЕЦЕМБАРСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 28.11. - 02.12.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 12.12. - 16.12.
ФЕБРУАРСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 06.02. - 10.02.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 20.02. - 24.02.
АПРИЛСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 03.04. - 07.04.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 24.04. - 28.04.
МАЈСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 08.05. - 12.05.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 22.05. - 26.05.
АВГУСТОВСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 03.07. - 07.07.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 21.08. - 31.08.

Време реализације часова

 

1. час 08:00 - 08:45
2. час 08:50 - 09:35
3. час 09:55 - 10:40
4. час 10:45 - 11:30
5. час 11:35 - 12:20
6. час 12:25 - 13:10
7. час 13:15 - 14:00

 

 

Психолог

Термини за разговоре са ученицима који се обрате за савет су сваког четвртка у току  одмора. По потреби ће се заказивати и други термини.