Распоред контролних задатака и писмених вежби 2023/2024.

                 РАСПОРЕД писмених провера знања на часу за период од 01.04.2024. - 21.06.2024. год.
П-Писмени задатак       Т-Тест знања, контролни задатак, писмена вежба        ПГ-Полугодишњи тест       ИТ-иницијални тест    
 
 
ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       1 
       
3  
           2        4  
         3     1     5  
 1        4    2    6  
2   1  
5   3   7  
 
5   4   8 П-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  6   10 П-МАТЕМАТИКА 
6   5   9      7 П-СРПСКИ ЈЕЗИК   11  
7  
6   10   8    12  
8   7   11 Т-ХЕМИЈА  9   13  
9   8   12   10   14  
 
12 
  11   15   13   17  
13 
  12   16 Т-ФИЗИКА  14    18  
14 
  13   17   15   19  
15 
  14   18 Т-БИОЛОГИЈА  16   20  
16 
  15   19   17 Т-МАТЕМАТИКА  21  
 
19 
  18   22   20   24  
20  
19   23   21   25  
21   20   24   22   26  
22   21   25   23 П-ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК  27  
23   22   26 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  24   28  
 
26   25     29    27      
27   26    30    28  П-РУСКИ ЈЕЗИК    
28   27        29 Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК     
 29    28        30       
     29        31      

 

 
ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
        1 
       
3  
            2        4  
         3    1     5  
 1        4   2   6  
2   1  
5   3   7 П-МАТЕМАТИКА 
 
5   4   8   6   10  
6   5    9      7    11  
7  
6   10 П-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  8 П-СРПСКИ ЈЕЗИК    12  
8   7   11   9   13  
9   8   12   10   14  
 
12 
  11   15 Т-ФИЗИКА  13   17  
13 
  12   16   14   18  
14 
  13    17   15   19  
15 
  14   18 Т-БИОЛОГИЈА  16   20  
16 
  15   19   17 Т-МАТЕМАТИКА  21  
 
19 
  18   22 Т-ХЕМИЈА  20   24  
20  
19   23   21 П-ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК  25  
21   20   24 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  22   26  
22 
  21   25   23   27  
23 
  22   26   24   28  
 
 26 
   25     29    27  Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК    
27   26    30    28 П-РУСКИ ЈЕЗИК     
28   27         29      
29   28         30       
    29        31      

 

 
ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
        1 
       
3  
            2        4  
         3    1     5  
 1        4   2   6  
2   1  
5   3   7 П-МАТЕМАТИКА 
 
5   4   8 П-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  6   10  
6   5    9      7    11  
7  
6   10 Т-ХЕМИЈА  8     12  
8   7   11   9 П-СРПСКИ ЈЕЗИК  13  
9   8   12   10   14  
 
12 
  11   15   13 Т-МАТЕМАТИКА  17  
13 
  12   16 Т-ФИЗИКА  14   18  
14 
  13    17   15   19  
15 
  14   18   16   20  
16 
  15   19   17   21  
 
19 
  18   22   20 П-ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК  24  
20  
19   23   21   25  
21   20   24 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  22   26  
22 
  21   25   23   27  
23 
  22   26   24   28  
 
 26 
   25     29    27 Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК     
27   26    30    28 П-РУСКИ ЈЕЗИК     
28   27         29      
29   28         30       
    29        31      

 

 
ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
        1 
       
3  
            2        4  
         3    1     5  
 1        4   2   6 П-МАТЕМАТИКА 
2   1  
5   3   7  
 
5   4   8   6   10  
6   5    9 Т-ПСИХОЛОГИЈА     7    11  
7  
6   10   8 П-ПРОГРАМИРАЊЕ    12  
8   7   11   9   13  
9   8   12 Т-ФИЗИКА  10   14  
 
12 
  11   15   13   17  
13 
  12   16   14   18  
14 
  13    17 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  15 Т-МАТЕМАТИКА  19  
15 
  14   18   16   20  
16 
  15   19   17   21  
 
19 
  18   22   20   24  
20  
19   23   21   25  
21   20   24   22   26  
22 
  21   25   23   27  
23 
  22   26   24   28  
 
 26 
   25     29    27      
27   26    30    28      
28   27         29      
29   28         30  П-СРПСКИ ЈЕЗИК     
    29        31      

 

 
ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
        1 
       
3  
            2        4  
         3    1     5  
 1        4   2   6  
2   1  
5   3   7  
 
5   4   8   6   10 П-МАТЕМАТИКА  
6   5    9 Т-ПСИХОЛОГИЈА     7    11  
7  
6   10   8     12  
8   7   11   9   13  
9   8   12 Т-ФИЗИКА  10   14  
 
12 
  11   15 Т-ХЕМИЈА  13   17  
13 
  12   16   14   18  
14 
  13    17   15 П-СРПСКИ ЈЕЗИК  19  
15 
  14   18 Т-БИОЛОГИЈА  16   20  
16 
  15   19   17   21  
 
19 
  18   22   20   24  
20  
19   23   21 Т-МАТЕМАТИКА  25  
21   20   24 П-ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК  22   26  
22 
  21   25   23   27  
23 
  22   26   24 П-ЕНГЛЕСК8И ЈЕЗИК  28  
 
 26 
   25     29    27      
27   26    30    28 П-РУСКИ ЈЕЗИК     
28   27         29      
29   28         30  П-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК     
    29        31      

 

 
ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
        1 
       
3  
            2        4  
         3    1     5 П-МАТЕМАТИКА 
 1        4   2   6  
2   1   5   3   7  
 
5   4   8   6   10  
6   5    9     Т-ПСИХОЛОГИЈА 7    11  
7  
6   10   8     12  
8   7   11   9   13  
9   8   12 Т-ФИЗИКА  10   14  
 
12 
  11   15   13 П-СРПСКИ ЈЕЗИК  17  
13 
  12   16   14   18  
14 
  13    17   15 Т-МАТЕМАТИКА  19  
15 
  14   18   16   20  
16 
  15   19 Т-ХЕМИЈА  17   21  
 
19 
  18   22   20   24  
20  
19   23   21   25  
21   20   24 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  22   26  
22 
  21   25   23   27  
23 
  22   26   24   28  
 
 26 
   25     29    27      
27   26    30    28 П-РУСКИ ЈЕЗИК     
28   27         29      
29   28         30  П-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК     
    29        31      

 

 
ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
        1 
       
3  
            2        4  
         3    1     5 П-МАТЕМАТИКА 
 1        4   2   6  
2   1  
5   3   7  
 
5   4   8   6   10  
6   5    9      7    11  
7  
6   10   8     12  
8   7   11   9 П-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  13  
9   8   12   10   14  
 
12 
  11   15   13   17  
13 
  12   16 Т-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  14 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  18  
14 
  13    17   15   19  
15 
  14   18   16   20  
16 
  15   19   17   21  
 
19 
  18   22   20 Т-МАТЕМАТИКА  24  
20  
19   23 Т-ХЕМИЈА  21   25  
21   20   24   22   26  
22 
  21   25 П-РУСКИ ЈЕЗИК  23   27  
23 
  22   26   24   28  
 
 26 
   25     29    27 Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК     
27   26    30    28      
28   27         29      
29   28         30  П-СРПСКИ ЈЕЗИК     
    29        31      

 

 
ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
        1 
       
3  
            2        4  
         3    1     5 П-МАТЕМАТИКА 
 1        4   2   6  
2   1  
5   3   7  
 
5   4   8   6   10  
6   5   9      7    11  
7  
6   10   8     12  
8   7   11   9 П-СРПСКИ ЈЕЗИК  13  
9   8   12   10   14  
 
12 
  11   15   13   17  
13 
  12   16   14 П-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  18  
14 
  13    17   15   19  
15 
  14   18   16   20  
16 
  15   19   17 Т-МАТЕМАТИКА  21  
 
19 
  18   22   20   24  
20  
19   23   21   25  
21   20   24   22   26  
22 
  21   25 П-РУСКИ ЈЕЗИК  23 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  27  
23 
  22   26   24   28  
 
 26 
   25     29    27      
27   26    30    28      
28   27         29      
29   28         30       
    29        31 Т-ФИЛОЗОФИЈА     

 

 
ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
        1 
       
3  
            2        4  
         3    1     5  
 1        4   2   6 П-МАТЕМАТИКА 
2   1  
5   3   7  
 
5   4   8   6   10  
6   5    9      7    11  
7  
6   10   8     12  
8   7   11 Т-ХЕМИЈА  9   13  
9   8   12   10 П-СРПСКИ ЈЕЗИК  14  
 
12 
  11   15   13  П-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 17  
13 
  12   16 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  14   18  
14 
  13    17   15   19  
15 
  14   18   16   20  
16 
  15   19   17   21  
 
19 
  18   22   20 Т-МАТЕМАТИКА  24  
20  
19   23   21   25  
21   20   24   22   26  
22 
  21   25 П-РУСКИ ЈЕЗИК  23   27  
23 
  22   26   24   28  
 
 26 
   25     29    27 Т-ФИЛОЗОФИЈА     
27   26    30    28      
28   27         29      
29   28         30       
    29        31      

 

 
ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
        1 
       
3  
            2        4  
         3    1     5  
 1        4   2   6  
2   1  
5   3   7  
 
5   4   8         П-РУСКИ ЈЕЗИК                  П-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  6   10  
6   5    9      7    11  
7  
6   10   8     12  
8   7   11   9   13  
9   8   12   10   14  
 
12 
  11   15   13 П-МАТЕМАТИКА  17  
13 
  12   16   14   18  
14 
  13    17   15   19  
15 
  14   18 П-СРПСКИ ЈЕЗИК  16   20  
16 
  15   19   17   21  
 
19 
  18   22   20   24  
20  
19   23   21   25  
21   20   24 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  22   26  
22 
  21   25   23   27  
23 
  22   26   24   28  
 
 26 
   25     29    27      
27   26    30    28      
28   27         29      
29   28         30       
    29        31      

 

 
ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
        1 
       
3  
            2        4  
         3    1     5  
 1        4   2   6  
2   1  
5   3   7  
 
5   4   8 П-РУСКИ ЈЕЗИК  6   10  
6   5    9      7    11  
7  
6   10   8     12  
8   7   11   9 П-МАТЕМАТИКА  13  
9   8   12   10   14  
 
12 
  11   15   13 П-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  17  
13 
  12   16 П-СРПСКИ ЈЕЗИК  14   18  
14 
  13    17   15   19  
15 
  14   18   16   20  
16 
  15   19   17   21  
 
19 
  18    22 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  20   24  
20  
19   23   21   25  
21   20   24   22   26  
22 
  21   25   23   27  
23 
  22   26   24   28  
 
 26 
   25     29    27      
27   26    30    28      
28   27         29      
29   28         30       
    29        31      

 

 
ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
        1 
       
3  
            2        4  
         3    1     5  
 1        4   2   6  
2   1  
5   3   7  
 
5   4   8 П-РУСКИ ЈЕЗИК  6   10  
6   5    9      7    11  
7  
6   10   8     12  
8   7    11  П-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  9   13  
9   8   12   10   14  
 
12 
  11   15 П-СРПСКИ ЈЕЗИК  13   17  
13 
  12   16   14 П-МАТЕМАТИКА  18  
14 
  13    17   15   19  
15 
  14   18   16   20  
16 
  15   19   17   21  
 
19 
  18   22   20   24  
20  
19   23   21   25  
21   20   24 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  22   26  
22 
  21   25   23   27  
23 
  22   26   24   28  
 
 26 
   25     29    27      
27   26     30    28      
28   27         29      
29   28         30       
    29        31      

 

 
ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
        1 
       
3  
            2        4  
         3    1     5  
 1        4   2   6  
2   1  
5   3   7  
 
5   4   8       П-РУСКИ ЈЕЗИК                  П-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  6   10  
6   5    9      7    11  
7  
6   10   8     12  
8   7   11   9   13  
9   8   12   10   14  
 
12 
  11   15   13   17  
13 
  12   16   14 П-МАТЕМАТИКА  18  
14 
  13    17 П-СРПСКИ ЈЕЗИК  15   19  
15 
  14   18   16   20  
16 
  15   19   17   21  
 
19 
  18   22 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  20   24  
20  
19   23   21   25  
21   20   24   22   26  
22 
  21   25   23   27  
23 
  22   26   24   28  
 
 26 
   25     29    27      
27   26    30    28      
28   27         29      
29   28         30       
    29        31      

 

Обавештења

Упис 2024/25.

Све информације о упису у Гимназију за школску 2024/2025. годину можете наћи oвдe.

 

Одабрани уџбеници 2023/2024.

 

Dokumenti:
pdf.png Одабрани уџбеници 23/24 HOT
Datum 28-06-2022 08:05:26 Veličina Dokumenta 1.31 MB Download 869 Download

Бесплатна припремна настава из математике за осмаке

 Реализација бесплатне припремне наставе из математике за осмаке је сваког уторка од 16.00 до 17.30 часова у просторијама Гимназије.

Информатор о раду

Информатор о раду Гимназије можете преузети овде: 

Информатор о раду

 

Испитни рокови за ванредне ученике

ИСПИТНИ РОКОВИ ШКОЛСКE 2023/24. ГОДИНE

ОКТОБАРСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 02.10. - 06.10.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 16.10. - 20.10.
ДЕЦЕМБАРСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 27.11. - 01.12.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 11.12. - 15.12.
ФЕБРУАРСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 05.02. - 09.02.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 19.02. - 23.02.
АПРИЛСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 01.04. - 05.04.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 22.04. - 26.04.
МАЈСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 07.05. - 10.05.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 20.05. - 24.05.
АВГУСТОВСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 01.07. - 05.07.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 21.08. - 30.08.

Време реализације часова

 

претчас 07:10 - 07:55
1. час 08:00 - 08:45
2. час 08:50 - 09:35
велики одмор 09:35 - 09:50
3. час 09:55 - 10:40
4. час 10:45 - 11:30
5. час 11:35 - 12:20
6. час 12:25 - 13:10
7. час 13:15 - 14:00
8. час 14:05 - 14:50

 

 

Психолог

Термини за разговоре са ученицима који се обрате за савет су сваког четвртка у току  одмора. По потреби ће се заказивати и други термини.