Распоред контролних задатака и писмених вежби 2021/2022.

                 РАСПОРЕД писмених провера знања на часу за период од 01.09.2021. - 31.10.2021. год.
П-Писмени задатак       Т-Тест знања, контролни задатак, писмена вежба        ПГ-Полугодишњи тест       ИТ-иницијални тест    А,Б-Групе
 
 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       1 
     
 
         2      
   
1       3    1     
2        4 
  2  
6  
3   1  
5   3   7  
 

  4 Т-ФИЗИКА  8   6   10  

  5   9      7   11  

 
6  П-СРПСКИ ЈЕЗИК 10   8   12  

  7   11   9   13  
10 
  8   12   10   14  
 
13 
  11   15   13   17  
14 
  12   16   14   18  
15 
  13 Т-ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК  17   15   19  
16 
  14   18   16   20  
17 
  15 Т-ХЕМИЈА  19   17   21  
 
20 
  18 П-МАТЕМАТИКА  22   20   24  
21 
 
19   23   21   25  
22 
  20   24   22   26  
23 
  21 Т-РУСКИ ЈЕЗИК  25   23   27  
24 
  22   26   24   28  
 
27 
  25    29   27    31  
28 
  26     30     28 
     
29
Т-МАТЕМАТИКА  27        29      
30    28         30 
     
    29         31      

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       1 
     
 
         2      
   
1       3    1     
2        4 
  2  
6  
3   1  
5   3   7  
 

  4   8   6   10  

  5   9      7   11  

 
6 Т-ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК  10   8   12  

  7   11   9   13  
10 
  8 П-СРПСКИ ЈЕЗИК  12   10   14  
 
13 
  11   15   13   17  
14 
  12   16   14   18  
15 
  13   17   15   19  
16 
  14   18   16   20  
17 
  15 Т-ХЕМИЈА  19   17   21  
 
20 
  18  П-МАТЕМАТИКА 22   20   24  
21 
 
19   23   21   25  
22 
  20   24   22   26  
23 
  21  Т-РУСКИ ЈЕЗИК 25   23   27  
24 
  22   26   24   28  
 
27 
 Т-МАТЕМАТИКА 25    29   27    31  
28 
  26     30     28 
     
29
Т-ФИЗИКА  27        29      
30    28         30 
     
    29         31      

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       1 
     
 
         2      
   
1       3    1     
2        4 
  2  
6  
3   1 Т-ФИЗИКА 
5   3   7  
 

  4   8   6   10  

  5   9      7   11  

 
6 П-СРПСКИ ЈЕЗИК  10   8   12  

  7   11   9   13  
10 
  8   12   10   14  
 
13 
  11   15   13   17  
14 
  12 Т-ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК   16   14   18  
15 
  13   17   15   19  
16 
  14 Т-ХЕМИЈА  18   16   20  
17 
  15   19   17   21  
 
20 
  18   22   20   24  
21 
 
19   23   21   25  
22 
  20 П-МАТЕМАТИКА  24   22   26  
23 
  21 Т-РУСКИ ЈЕЗИК  25   23   27  
24 
  22   26   24   28  
 
27 
Т-МАТЕМАТИКА  25    29   27    31  
28 
  26     30     28 
     
29
  27        29      
30  Т-ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК  28         30 
     
    29         31      

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       1 
     
 
         2      
   
1       3    1     
2        4 
  2  
6  
3   1 Т-ФИЗИКА 
5   3   7  
 

  4   8   6   10  

  5   9      7   11  

 
6  Т-ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК  10   8   12  

  7   11   9   13  
10 
  8   12   10   14  
 
13 
  11   15   13   17  
14 
  12 Т-РУСКИ ЈЕЗИК  16   14   18  
15 
  13 П-СРПСКИ ЈЕЗИК  17   15   19  
16 
  14   18   16   20  
17 
  15   19   17   21  
 
20 
  18   22   20   24  
21 
 
19 Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  23   21   25  
22 
  20   24   22   26  
23 
  21 П-МАТЕМАТИКА  25   23   27  
24 
  22   26   24   28  
 
27 
Т-МАТЕМАТИКА  25    29   27    31  
28 
  26     30     28 
     
29
Т-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  27        29      
30    28         30 
     
    29         31      

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       1 
     
 
         2      
   
1       3    1     
2        4 
  2  
6  
3   1 Т-МАТЕМАТИКА  
5   3   7  
 

  4   8   6   10  

  5 Т-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  9      7   11  

 
6   10   8   12  

  7   11   9   13  
10 
  8 П-СРПСКИ ЈЕЗИК  12   10   14  
 
13 
  11   15   13   17  
14 
  12 Т-РУСКИ ЈЕЗИК  16   14   18  
15 
  13 Т-ХЕМИЈА  17   15   19  
16 
  14   18   16   20  
17 
  15   19   17   21  
 
20 
  18   22   20   24  
21 
 
19 Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  23   21   25  
22 
  20   24   22   26  
23 
  21   25   23   27  
24 
  22 П-МАТЕМАТИКА  26   24   28  
 
27 
Т-ФИЗИКА  25  Т-ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК   29   27    31  
28 
  26     30     28 
     
29
  27        29      
30    28         30 
     
    29         31      

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       1 
     
 
         2      
   
1       3    1     
2        4 
  2  
6  
3   1 Т-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
5   3   7  
 

  4 П-СРПСКИ ЈЕЗИК  8   6   10  

  5   9      7   11  

 
6   10   8   12  

  7 Т-МАТЕМАТИКА  11   9   13  
10 
  8   12   10   14  
 
13 
  11   15   13   17  
14 
  12 Т-ХЕМИЈА  16   14   18  
15 
  13   17   15   19  
16 
  14 Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  18   16   20  
17 
  15   19   17   21  
 
20 
  18   22   20   24  
21 
 
19 Т-РУСКИ ЈЕЗИК  23   21   25  
22 
  20   24   22   26  
23 
  21 П-МАТЕМАТИКА  25   23   27  
24 
  22   26   24   28  
 
27 
  25    29   27    31  
28 
 Т-ФИЗИКА 26     30     28 
     
29
  27        29      
30    28         30 
     
    29         31      

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       1 
     
 
         2      
   
1       3    1     
2        4 
  2  
6  
3   1 Т-МАТЕМАТИКА 
5   3   7  
 

  4 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  8   6   10  

  5   9      7   11  

 
6   10   8   12  

  7   11   9   13  
10 
  8   12   10   14  
 
13 
  11   15   13   17  
14 
  12 Т-РУСКИ ЈЕЗИК  16   14   18  
15 
  13 Т-ХЕМИЈА  17   15   19  
16 
  14   18   16   20  
17 
  15   19   17   21  
 
20 
  18   22   20   24  
21 
 
19 Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  23   21   25  
22 
  20 Т-ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК   24   22   26  
23 
  21   25   23   27  
24 
  22   26   24   28  
 
27 
  25    29   27    31  
28 
  26  П-МАТЕМАТИКА   30     28 
     
29
Т-ФИЗИКА  27        29      
30    28         30 
     
    29         31      

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       1 
     
 
         2      
   
1       3    1     
2        4 
  2  
6  
3   1  
5   3   7  
 

  4   8   6   10  

  5   9      7   11  

 
6   10   8   12  

  7 Т-ХЕМИЈА  11   9   13  
10 
  8   12   10   14  
 
13 
  11 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  15   13   17  
14 
  12 Т-РУСКИ ЈЕЗИК  16   14   18  
15 
  13   17   15   19  
16 
  14   18   16   20  
17 
  15   19   17   21  
 
20 
  18   22   20   24  
21 
 
19   23   21   25  
22 
  20   24   22   26  
23 
  21   25   23   27  
24 
  22  П-МАТЕМАТИКА 26   24   28  
 
27 
  25    29   27    31  
28 
 Т-ФИЗИКА 26     30     28 
     
29
  27        29      
30  Т-МАТЕМАТИКА  28         30 
     
    29         31      

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       1 
     
 
         2      
   
1       3    1     
2        4 
  2  
6  
3   1  
5   3   7  
 

  4   8   6   10  

  5   9      7   11  

 
6   10   8   12  

  7 Т-ФИЗИКА  11   9   13  
10 
  8   12   10   14  
 
13 
  11 Т-ХЕМИЈА  15   13   17  
14 
  12 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  16   14   18  
15 
  13   17   15   19  
16 
  14   18   16   20  
17 
  15   19   17   21  
 
20 
  18   22   20   24  
21 
 
19   23   21   25  
22 
  20   24   22   26  
23 
  21 П-МАТЕМАТИКА  25   23   27  
24 
  22   26   24   28  
 
27 
  25    29   27    31  
28 
  26     30     28 
     
29
  27        29      
30   Т-МАТЕМАТИКА 28         30 
     
    29         31      

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       1 
     
 
         2      
   
1       3    1     
2        4 
  2  
6  
3   1  
5   3   7  
 

  4   8   6   10  

  5 Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  9      7   11  

 
6   10   8   12  

  7  Т-ХЕМИЈА 11   9   13  
10 
  8   12   10   14  
 
13 
  11   15   13   17  
14 
  12   16   14   18  
15 
  13   17   15   19  
16 
  14   18   16   20  
17 
  15   19   17   21  
 
20 
  18   22   20   24  
21 
 
19   23   21   25  
22 
  20  П-МАТЕМАТИКА  24   22   26  
23 
  21   25   23   27  
24 
  22   26   24   28  
 
27 
 Т-ФИЗИКА 25    29   27    31  
28 
  26     30     28 
     
29
  27        29      
30   Т-МАТЕМАТИКА  28         30 
     
    29         31      

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       1 
     
 
         2      
   
1       3    1     
2        4 
  2  
6  
3   1  
5   3   7  
 

  4   8   6   10  

  5 Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  9      7   11  

 
6   10   8   12  

  7   11   9   13  
10 
  8  Т-МАТЕМАТИКА  12   10   14  
 
13 
  11   15   13   17  
14 
  12   16   14   18  
15 
  13   17   15   19  
16 
  14   18   16   20  
17 
  15   19   17   21  
 
20 
  18 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  22   20   24  
21 
 
19   23   21   25  
22 
  20   24   22   26  
23 
  21   25   23   27  
24 
  22   26   24   28  
 
27 
Т-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  25    29   27    31  
28 
  26   П-МАТЕМАТИКА   30     28 
     
29
  27        29      
30  Т-ФИЗИКА  28         30 
     
    29         31      

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       1 
     
 
         2      
   
1       3    1     
2        4 
  2  
6  
3   1  
5   3   7  
 

  4 П-СРПСКИ ЈЕЗИК  8   6   10  

  5 Т-ХЕМИЈА  9      7   11  

 
6   10   8   12  

  7   11   9   13  
10 
  8  Т-МАТЕМАТИКА 12   10   14  
 
13 
  11   15   13   17  
14 
  12 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  16   14   18  
15 
  13   17   15   19  
16 
  14   18   16   20  
17 
  15   19   17   21  
 
20 
Т-РУСКИ ЈЕЗИК  18   22   20   24  
21 
 
19   П-МАТЕМАТИКА 23   21   25  
22 
  20 Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  24   22   26  
23 
  21   25   23   27  
24 
  22   26   24   28  
 
27 
Т-ФИЗИКА  25    29   27    31  
28 
  26     30     28 
     
29
  27        29      
30    28         30 
     
    29         31      

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       1 
     
 
         2      
   
1       3    1     
2        4 
  2  
6  
3   1  
5   3   7  
 

  4   8   6   10  

  5 Т-ХЕМИЈА  9      7   11  

 
6   10   8   12  

  7 Т-МАТЕМАТИКА  11   9   13  
10 
  8   12   10   14  
 
13 
  11   15   13   17  
14 
  12   16   14   18  
15 
  13 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  17   15   19  
16 
  14   18   16   20  
17 
  15   19   17   21  
 
20 
Т-РУСКИ ЈЕЗИК  18   22   20   24  
21 
 
19   23   21   25  
22 
  20  П-МАТЕМАТИКА  24   22   26  
23 
  21 Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  25   23   27  
24 
  22   26   24   28  
 
27 
Т-ФИЗИКА  25    29   27    31  
28 
  26  П-СРПСКИ ЈЕЗИК   30     28 
     
29
  27        29      
30    28         30 
     
    29         31      

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       1 
     
 
         2      
   
1       3    1     
2        4 
  2  
6  
3   1  
5   3   7  
 

  4   8   6   10  

  5 П-СРПСКИ ЈЕЗИК  9      7   11  

 
6 Т-ХЕМИЈА  10   8   12  

  7   11   9   13  
10 
  8 Т-МАТЕМАТИКА  12   10   14  
 
13 
  11   15   13   17  
14 
  12   16   14   18  
15 
  13   17   15   19  
16 
  14   18   16   20  
17 
  15   19   17   21  
 
20 
Т-РУСКИ ЈЕЗИК  18  П-МАТЕМАТИКА  22   20   24  
21 
 
19   23   21   25  
22 
  20   24   22   26  
23 
  21   25   23   27  
24 
  22   26   24   28  
 
27 
  25    29   27    31  
28 
Т-ФИЗИКА  26     30     28 
     
29
  27        29    3  
30   28         30 
     
    29         31      

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       1 
     
 
         2      
   
1       3    1     
2        4 
  2  
6  
3   1  
5   3   7  
 

  4   8   6   10  

  5  Т-МАТЕМАТИКА  9      7   11  

 
6   10   8   12  

  7 П-СРПСКИ ЈЕЗИК   11   9   13  
10 
  8   12   10   14  
 
13 
  11 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  15   13   17  
14 
  12   16   14   18  
15 
  13   17   15   19  
16 
  14   18   16   20  
17 
  15   19   17   21  
 
20 
  18   22   20   24  
21 
 
19   23   21   25  
22 
  20 Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  24   22   26  
23 
  21   25   23   27  
24 
  22  П-МАТЕМАТИКА  26   24   28  
 
27 
Т-РУСКИ ЈЕЗИК  25    29   27    31  
28 
Т-ФИЗИКА  26     30     28 
     
29
  27        29      
30    28         30 
     
    29         31      

 

Обавештења

Одабрани уџбеници 2021/2022.

 

Dokumenti:
pdf.png Одабрани уџбеници 21/22 HOT
Datum 10-05-2021 09:05:26 Veličina Dokumenta 180.85 KB Download 659 Download

Промена смене

У понедељак 11.10.2021. год. је промена смене. Наредне две недеље настава у Гимназији ће се одвијати  ПРЕ ПОДНЕ.

 

Twitter налог Гимназије

Најновије вести сајта школе од сада можете пратити и преко Twittera. 

Gimnazija Vrnjačka Banja @news-gvb

 

Испитни рокови за ванредне ученике

ИСПИТНИ РОКОВИ ШКОЛСКE 2021/22. ГОДИНE

ОКТОБАРСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 04.10. - 08.10.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 18.10. - 29.10.
ДЕЦЕМБАРСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 29.11. - 03.12.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 13.12. - 24.12.
ФЕБРУАРСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 31.01. - 04.02.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 21.02. - 04.03.
АПРИЛСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 28.03. - 01.04.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 18.04. - 29.04.
МАЈСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 04.05. - 06.05.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 09.05. - 20.05.
АВГУСТОВСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 04.07. - 08.07.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 22.08. - 31.08.

Време реализације часова

Пре подне

1. час 07:30 - 08:15
2. час 08:20 - 09:05
3. час 09:25 - 10:10
4. час 10:15 - 11:00
5. час 11:05 - 11:50
6. час 11:55 - 12:40
7. час 12:45 - 13:30

 После подне

1. час 13:30 - 14:15
2. час 14:20 - 15:05
3. час 15:25 - 16:10
4. час 16:15 - 17:00
5. час 17:05 - 17:50
6. час 17:55 - 18:40
7. час 18:45 - 19:30

 

Психолог

Термини за разговоре са ученицима који се обрате за савет су сваког четвртка у току великог одмора и у међусмени. По потреби ће се заказивати и други термини.

Јавне набавке


Javne nabavke