Izvojevana "Zlatna frankoromanistika" – priznanje za izuzetan doprinos frankoromanistici

Aktiv nastavnika francuskog jezika Gimnazije Vrnjačka Banja u saradnji sa aktivom nastavnika francuskog jezika UTŠ Vrnjačka Banja, osvojio je 1. nagradu za zasluge u širenju francuskog jezika i kulture "Zlatna frankoromanistika 2020".
Ovo izuzetno priznanje je vid dugogodišnjeg angažovanja nastavnika francuskog jezika na popularizaciji francuskog jezika i francuske kulture. Od 2013. godine, mart mesec postaje mesec francuske šansone, gastronomskih čarolija i razigranog provansalskog duha. Prigodne svečanosti u okviru škole, saradnja sa Zamkom kulture i Gradskom bibliotekom tokom ovog meseca kulminiraju u završnici centralne Frankofonije koja u poslednjih godina objedinjuje sve učenike i nastavnike osnovnih i srednjih škola sa teritorije Vrnjačaka Banja.
Dugogodišnja tradicija, učeničko i nastavničko i nastavno i vannastavno angažovanje, nagrađeni su ovim dostojnim priznanjem i novčanom nagradom u iznosu od 30.000 dinara, koju na ravne časti dele Gimnazija VB i UTŠ. Usled okolnosti iz prethodne i ove godine nagrada „Zlatna frankoromanistika“ dodela nagrada  nije organizovana u većem obimu, ali će nagrade biti dodeljene poslednjeg četvrtka meseca marta.
"Zlatna frankoromanistika” je nagrada koja se iz Fonda Margerite Arnautović dodeljuje za izuzetan doprinos frankoromanistici. Veliki je značaj ovog priznanja i zbog toga što se njime ukazuje i na značaj frankofonije. Svake godine se organizuje konkurs za dve kategorije kandidata frankoromanista. – za istaknutu ličnost i za instituciju, zaslužne za širenje francuskog jezika i kulture.

Obaveštenje - nastava na daljinu

Poštovani roditelji, dragi učenici,

na osnovu preporuka Kriznog štaba, Vlada Republike Srbije je donela Uredbu kojom se propisuju nove mere za organizaciju nastave.
Od ponedeljka, 8. marta, obrazovno-vaspitni rad će se ostvarivati na daljinu.
Nastava će se realizovati u skladu sa postojećim rasporedom časova od 12h na platformi MS Teams, časovi će trajati po 30 minuta.
Učenici imaju obavezu da prisustvuju nastavi jer će se u esDnevniku evidentirati izostanci.
Svi oblici rada, što znači i usmene i pismene provere znanja, realizovaće se na daljinu, prema dogovoru sa predmetnim nastavnikom.
Uloga roditelja i učenika je da u organizaciji obrazovno-vaspitnog rada putem nastave na daljinu aktivno i odgovorno učestvuju u uspostavljenim komunikacijama.
Direktor i stručni saradnici pratiće nastavu, njeno kontinuirano održavanje i kvalitet, a nastavnici i odeljenjske starešine blagovremeno će obaveštavati učenike i roditelje o organizaciji nastave i drugim obavezama.
Kod svih metoda ocenjivanja insistiraće se na bitnim sadržajima i aktivnostima tj. na onima koji su ključni za ostvarivanje ishoda nastavnih predmeta.
Nastavnici će odlučiti o tome da li se pismeni zadaci, planirani u narednom periodu, mogu i realizovati putem nastave na daljinu. Ako to nije moguće, ovaj čas se može realizovati kada sa vratimo na model B, nastava u školi po grupama, s tim da će se prilikom planiranja voditi računa o ravnomernom rasporedu pismenih i kontrolnih provera. Molimo Vas da odgovorno i savesno pristupimo nastavnom procesu na daljinu, koji je od zajedničkog interesa za sve učesnike, a posebno za učenike. Razlozi za ovakav rad proći će, a ostaće stečena znanja, koja u životu pred nama moraju imati posebnu vrednost.
Čuvajte se i čuvajte druge!

Direktor,
Dojna Stodić

Opštinsko takmičenje iz matematike

U prostorijama Gimnazije u Vrnjačkoj Banji, u subotu 06. 02. 2021. održano je Opštinsko takmičenje učenika iz matematike. Učestvovalo je ukupno 10 učenika iz sva četiri razreda i to: 3 učenika 1. razreda, 1 učenik 2. razreda, 3 učenika 3. razreda i 3 učenika 4. razreda.
Na Okružno takmičenje, koje će se održati u našoj školi, plasirali su se sledeći učenici:
I razred
1. Bošković Miona
2. Glogovac Luka
3. Stanojević Miloš
III razred
1. Bašić Milica
2. Perković Miloš
3. Strugarević Nina
IV razred
1. Ivanović Ivona
2. Kotlajić Pavle
3. Broćović Aleksa
Predmetnе nastavnicе matematike su Mara Stevanović, Brankica Prodanović i Marija Stojanović.

Sveti Sava, školska slava

Ove godine školska slava, Sveti Sava, obeležila se drugačije nego inače. Zbog propisanih epidemioloških mera Vlade Republike Srbije, u skladu sa preporukom Kriznog štaba, nema okupljanja u školama niti Svetosavske akademije.
Srpska pravoslavna crkva, 27. januara, proslavlja Svetog Savu, utemeljivača srpske crkve, države i školstva, u istoj meri kao što se u školama u Srbiji Savindan poštuje i uzvisuje kao školska slava. Ime, delo i lik svetitelja Save ne sme da ostane zaboravljeno. Praznik Sveti Sava je ustanovljen za školsku slavu 1840. godine, na predlog Atanasija Nikolića, rektora Liceja iz Kragujevca. Praznik se proslavljao kao školska slava sve do 1945. godine kada je ukunut odlukom vlasti. Posle poluvekovne zabrane, od 1990. godine do dana današnjeg, Sveti Sava se proslavlja kao školska slava.
Na aktivu direktora vrnjačkih osnovnih i srednjih škola doneta je odluka da ove školske godine kolač bude presečen u crkvi, bez uobičajne svečanosti sa rezanjem kolača u svakoj školi na području Opštine Vrnjačka Banja.
Slavski obred u Hramu Živonosni istočnik u prisustvu svih direktora škola sa teritorije Opštine i predstavnika Lokalne samouprave, obavili su Saša Kovačević i Časlav Jovanović.
Kolačari su ovom prilikom bili direktori škola.

Dopis ministra povodom Savindana

Poštovani,

iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije stigao nam je dopis ministra povodom Savindana.

Dopis ministra možete pročitati OVDE.

Srećni praznici

Rezultati likovnog konkursa „Pokreni se“

Likovni konkurs u okviru inicijative „Pokreni se!“ trajao je od 26. oktobra do 10. decembra 2020.godine. Ovo je samo jedan u nizu projekata koji će se realizovati tokom ove školske godine.
Na likovnom konkursu su učestvovali učenici Gimnazije Vrnjačka Banja koji su dostavljali svoje likovne radove u ovom periodu. Ukupno je pristiglo 30 radova, a nagrađena su četiri najbolja rada.
Šestočlani žiri u sastavu: Biljana Marković Kraguljac, nastavnica likovne kultura, Kristian Tomić, Milan Đaković, Andrijana Martačić, Vanja Stanković i Kristina Marković, proglasio je pobednike konkursa:
1. nagrada - Đorđe Paunović /Bluetooth zvučnik/
2. nagrada - Petra Cigulajkić /Slušalice/
3. nagrada - Aleksandra Tankosić /Power Bank/
4. nagrada - Anđela Bićanin /USB/
Organizator i nosilac projekta “Pokreni se” je učenik 3. razreda naše škole, Kristian Tomić. Svoj veliki doprinos u realizaciji projekta su dali i učenice 3. razreda Kristina Marković i Vanja Stanković, učenik 2. razreda Milan Đaković, a poseban doprinos celokupnom projektu je pružila učenica 3. razreda Andrijana Martačić u pogledu dizajna plakata.
Opština Vrnjačka Banja i KZM Vrnjačka Banja su finansirali nagrade i kompletan likovni konkurs.

Rezultate likovnog konkursa možete pogledati OVDE.


Prvo pilotiranje državne mature

„Put do državne mature je strm uspon, ali je vidik do koga taj put vodi neprocenjiv!“
U uzorku od 101 srednje škole širom Srbije u periodu od 28.10. do 30.10.2020. g. odvijalo se prvo pilotiranje državne mature. Učenici su polagali opšti deo mature, što je podrazumevalo ispit iz srpskog, matematike i jednog predmeta sa liste opšteobrazovnih predmeta. Prema planu resornog ministarstva državna matura treba da zameni prijemne ispite na fakultetima od 2022. godine, ali i da poboljša kvalitet obrazovnog sistema.
Gimnazija Vrnjačka Banja je jedna od 50 gimnazija u Srbiji čiji su učenici učestvovali u pilot programu državne mature. U prvom pilotu državne mature učestvovali su svi učenici III-1 i III-3 odeljenja. Prvoga dana (28.10.2020.g.) polagali su ispit iz srpskog jezika, drugog dana (29.10.2020.g.) ispit iz matematike i trećeg dana izabrani predmet za našu školu – fiziku (30.10.2020.g.). Gradivo je bilo iz 1. i 2. razreda.
Učenici su testove radili pod šifrom, svako je dobio test sa sopstvenom šifrom, a projekat državne mature dostaviće školama podatke o individualnom učešću učenika po šiframa koje su im dodeljene (postignuća učenika). Učenici su sem izrade testova popunjavali i anonimne upitnike koji će biti korišćeni isključivo za evaluaciju ispita i kao preporuka za sledeće pilotiranje.
Prva državna matura biće održana u junu 2022. godine, do tada, srednjoškolce očekuju tri probe. Biće tri vrste mature – opšta, umetnička i stručna, najavljeno je na skupu povodom priprema za uvođenje državne mature u Srbiji. Državna matura je projekat koje je iniciralo je Ministartsvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a finansijska sredstva obezbedila je Evropska unija.
Kako bi se uspostavili jednaki kriterijumi za proveru znanja i povećale šanse za upis na fakultete, biće uveden jedinstveni ispit. Svi učenici imaju iste zadatke pod jednakim uslovima, gradivo koje se ispituje je ono koje su učili tokom srednjeg obrazovanja, a matura se polaže istog dana u isto vreme. Učenicima sa položenom državnom maturom će biti omogućeno da se prijave na više fakulteta po kriterijumima koje odrede te visoke ustanove.

Sve o projektu državne mature možete pročitati OVDE.

Anketa o budžetskim prioritetima

Projekat Anketa o budžetskim prioritetima za mlade podržava Evropska Unija u okviru regionalnog projekta „Mladi u regionu zajedno za Evropu“ (Regional Youth Compact for Europe) kojim upravlja Fondacija Centar za demokratiju, a realizuje udruženje građana Balkanski razvojni centar. U želji da se čuje glas građana Vrnjačke Banje a posebno mladih, pozivamo Vas da odvojite par minuta svog vremena da iskažete svoje mišljenje o tome na koji način treba da se troši novac iz opštinskog budžeta. Unapred se zahvaljujemo na odvojenom vremenu i interesovanju da učestvujete u anketi.

Anketu možete da popunite ovde.


Likovna radionica u sklopu projekta “Pokreni se“

Projekat "Pokreni se" ima za cilj da obrazuje mlade ljude, ali isto tako i da ih podstakne na promene. Cilj projekta je edukacija i podizanje svesti mladih ljudi o aktivizmu, demokratiji, ljudskim pravima, rodnoj, rasnoj i seksualnoj ravnopravnosti – ukratko, da podstakne mlade na promene.  
Mladi ljudi često ne vide svoje mogućnosti i svoja prava. Činjenica je da ne može sve da se promeni u celosti,  ali ako se podstaknu i zainteresuju mladi da se pokrenu, tj. ako im se podigne svest o svemu tome, učinio se veliki pomak unutar zajednice.  
Prve aktivnosti u okviru projektna “Pokreni se” su likovna radionica i likovni konkurs za učenike Gimnazije Vrnjačka Banja.
Likovna radionica je održana u subotu  24. oktobra u prostorijama naše škole, a u realizaciji iste je učestvovala nastavnica likovne kulture Biljana Marković Kraguljac.
Likovni konkurs traje od 26. oktobra do 26. novembra  i pravo učešća imaju svi učenici naše škole, a pobednici konkursa dobijaju vredne nagrade: bluetooth zvučnik, bluetooth slušalice, power bank i usb.
Sponzori projekta su: Krovna Organizacija Mladih Srbije (KOMS), Opština Vrnjačka Banja, Kancelarija za mlade Vrnjačka Banja, Knjižara "Nina", Knjižara "Maticki", Knjižara "Mladost", Lux studio Marko Crnoglavac, Ecocopy kopirnica Vrnjačka Banja, Gimnazija Vrnjačka Banja, Simko pharm,  Higija apoteka.
Organizator i nosilac projekta “Pokreni se” je učenik III-2 odeljenja naše škole, Kristian Tomić.

Обавештења

Одабрани уџбеници 2021/2022.

 

Dokumenti:
pdf.png Одабрани уџбеници 21/22 HOT
Datum 10-05-2021 09:05:26 Veličina Dokumenta 180.85 KB Download 710 Download

Промена смене

У понедељак 29.11.2021. год. је промена смене. Наредне две недеље настава у Гимназији ће се одвијати ПОСЛЕ ПОДНЕ.

 

Twitter налог Гимназије

Најновије вести сајта школе од сада можете пратити и преко Twittera. 

Gimnazija Vrnjačka Banja @news-gvb

 

Испитни рокови за ванредне ученике

ИСПИТНИ РОКОВИ ШКОЛСКE 2021/22. ГОДИНE

ОКТОБАРСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 04.10. - 08.10.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 18.10. - 29.10.
ДЕЦЕМБАРСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 29.11. - 03.12.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 13.12. - 24.12.
ФЕБРУАРСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 31.01. - 04.02.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 21.02. - 04.03.
АПРИЛСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 28.03. - 01.04.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 18.04. - 29.04.
МАЈСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 04.05. - 06.05.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 09.05. - 20.05.
АВГУСТОВСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 04.07. - 08.07.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 22.08. - 31.08.

Време реализације часова

Пре подне

1. час 07:30 - 08:15
2. час 08:20 - 09:05
3. час 09:25 - 10:10
4. час 10:15 - 11:00
5. час 11:05 - 11:50
6. час 11:55 - 12:40
7. час 12:45 - 13:30

 После подне

1. час 13:30 - 14:15
2. час 14:20 - 15:05
3. час 15:25 - 16:10
4. час 16:15 - 17:00
5. час 17:05 - 17:50
6. час 17:55 - 18:40
7. час 18:45 - 19:30

 

Психолог

Термини за разговоре са ученицима који се обрате за савет су сваког четвртка у току великог одмора и у међусмени. По потреби ће се заказивати и други термини.

Јавне набавке


Javne nabavke