Распоред учионица за школску 2020/21.

Наставници и њихова места дежурства 2020/2021.

 

 

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

ГЛАВНИ ДЕЖУРНИ

ПРОДАНОВИЋ БРАНКИЦА

ТОШИЋ АЛЕКСАНДРА

МАРКОВИЋ ГОЧАНИН БИЉАНА

ПОПОВИЋ БРАНИСЛАВА

СТОЈАНОВИЋ МАРИЈА

ПРИЗЕМЉЕ-нови и стари део

КОНЧАР ГОРИЦА

ЧОЛИЋ ЈЕЛЕНА/РОМАНОВ КАТАРИНА

БРЂОВИЋ ДАНИЈЕЛА

ЧЕПЕРКОВИЋ МАРИНА/МАРКОВИЋ КРАГУЉАЦ БИЉАНА

МИЉКОВИЋ ОЛИВЕР

БИФЕ

 

МАТОВИЋ РАДОЊИЋ АНДРИЈАНА/РАДИВОЈЕВИЋ ИВАНА

МАТИЋ ТИЈАНА

СТАНКОВИЋ МИЛЕНА

БИСЕРЧИЋ ЈАСМИНА

ОПАЧИЋ СЛАЂАНА

ПРВИ СПРАТ-нови и стари део

МАГДЕЛИНИЋ СВЕТЛАНА

ВУКМИРОВИЋ ЈАСНА

СТЕВАНОВИЋ МАРА/РСОВАЦ БИЉАНА

ПЕРОВИЋ ДИМИТРИЈЕВИЋ НАТАША

ГОЛУБОВИЋ МАРИН/ЂУРОВИЋ ДРАГОСЛАВ

ДВОРИШТЕ

 ЂУРАКИЋ НЕНАД

 МАТИЋ ИГОР

ЧКРЕБО СЛОБОДАН

КУШАКОВИЋ СРЂАН

ПАРИПОВИЋ ДРАГАН/ВЕЛИМИРОВИЋ МИЛАН

 

РАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА УЧЕНИКА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

 
Термин дежурства                       Одељење      

од 01.09. до 04.09.2020. године                

од 07.09. до 11.09.2020. године                

од 14.09. до 18.09.2020. године                

од 21.09. до 25.09.2020. године                

од 28.09. до 02.10.2020. године                

од 05.10. до 09.10.2020  године                

од 12.10. до 16.10.2020. године                

од 19.10. до 23.10.2020. године                

од 26.10. до 30.10.2020. године                  

од 02.11. до 06.11.2020. године                

од 09.11. до 13.11.2020. године                

од 16.11. до 20.11.2020. године                

од 23.11. до 27.11.2020. године                

од 30.11. до 04.12.2020. године                

од 07.12. до 11.12.2020. године                                                                                                                    

од 14.12. до 18.12.2020. године                                                                                                                  

од 21.12. до 25.12.2020. године                                                                                                                    

од 28.12. до 30.12.2020. године                                                                                                                   

од 11.01. до 15.01.2021. године                                                                                                                   

од 18.01. до 22.01.2021. године                                                                                                                   

од 25.01. до 29.01.2021. године                

Уколико ученици неког одељења не буду испуњавали обавезе дежурног ученика биће извршена промена у дежурству.                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Распоред - професори 2020/2021.

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:55 - 07:25
11:25 - 11:55
         
1. час 07:30 - 08:00
12:00 - 12:30
         IV4
2. час 08:05 - 08:35
12:35 - 13:05
  IV2 I3    IV1
3. час 08:40 - 09:10
13:10 - 13:40
I3   IV1        II2 
4. čas 09:25 - 09:55
13:55 - 14:25
II1 II1  IV3  II3  II3
5. час 10:00 - 10:30
14:30 - 15:00
II4   II2   IV2  
6. час 10:35 - 11:05
15:05 - 15:35

IV4

IV3      II4
7. час 11:10 - 11:40
15:40 - 16:10
         

 

 
Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:55 - 07:25
11:25 - 11:55
         
1. час 07:30 - 08:00
12:00 - 12:30
    II4   II1
2. час 08:05 - 08:35
12:35 - 13:05
     II2
 
 
3. час 08:40 - 09:10
13:10 - 13:40
 I3    II1    II4 
4. час 09:25 - 09:55
13:55 - 14:25
 II1      II3  I2
5. час 10:00 - 10:30
14:30 - 15:00
 II4    I2  IV2  III3 
6. час 10:35 - 11:05
15:05 - 15:35
 IV4    I1    I4
7. час 11:10 - 11:40
15:40 - 16:10
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:55 - 07:25
11:25 - 11:55
         
1. час 07:30 - 08:00
12:00 - 12:30
   I3   I4  
2. час 08:05 - 08:35
12:35 - 13:05
  III1   I2    
3. час 08:40 - 09:10
13:10 - 13:40
  III2  I4  I3  
4. час 09:25 - 09:55
13:55 - 14:25
    III4 I2   
5. час 10:00 - 10:30
14:30 - 15:00
  I1  III2 I1  
6. час 10:35 - 11:05
15:05 - 15:35
  III4    III1   
7. час 11:10 - 11:40
15:40 - 16:10
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:55 - 07:25
11:25 - 11:55
         
1. час 07:30 - 08:00
12:00 - 12:30
 I1 II3  I3     
2. час 08:05 - 08:35
12:35 - 13:05
I3 I2  II2    
3. час 08:40 - 09:10
13:10 - 13:40
    II1  III2  
4. час 09:25 - 09:55
13:55 - 14:25
III2 I1 I2  III2  II3
5. час 10:00 - 10:30
14:30 - 15:00
III2       I4 II2
6. час 10:35 - 11:05
15:05 - 15:35
    I4    II1
7. час 11:10 - 11:40
15:40 - 16:10
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 07:30 - 08:00
12:00 - 12:30
         
1. час 07:30 - 08:00
12:00 - 12:30
IV4 IV3  III3    III4 
2. час 08:05 - 08:35
12:35 - 13:05
IV4  IV1  IV4   III4 
3. час 08:40 - 09:10
13:10 - 13:40
III3       IV2
4. час 09:25 - 09:55
13:55 - 14:25
IV2    III4 IV1   
5. час 10:00 - 10:30
14:30 - 15:00
IV2     III4  IV1   IV3
6. час 10:35 - 11:05
15:05 - 15:35
       III4   IV4
7. час 11:10 - 11:40
15:40 - 16:10
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:55 - 07:25
11:25 - 11:55
         
1. час 07:30 - 08:00
12:00 - 12:30
     биб  биб биб
2. час 08:05 - 08:35
12:35 - 13:05
    биб   биб биб
3. час 08:40 - 09:10
13:10 - 13:40
  III1 биб  биб II4
4. час 09:25 - 09:55
13:55 - 14:25
биб  III1 биб биб III1
5. час 10:00 - 10:30
14:30 - 15:00
биб II4 биб биб  III1
6. час 10:35 - 11:05
15:05 - 15:35 
биб II4 биб  биб  
7. час  11:10 - 11:40
15:40 - 16:10
         
8/9. час on-line   I1,2,3,4јмк      

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:55 - 07:25
11:25 - 11:55
         
1. час 07:30 - 08:00
12:00 - 12:30
         
2. час 08:05 - 08:35
12:35 - 13:05
         
3. час 08:40 - 09:10
13:10 - 13:40
         
4. час 09:25 - 09:55
13:55 - 14:25
         
5. час 10:00 - 10:30
14:30 - 15:00
         
6. час 10:35 - 11:05
15:05 - 15:35
 III1,2,3,4     I1,2,3,4   
7. час 11:10 - 11:40
15:40 - 16:10
 III1,2,3,4     I1,2,3,4   

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:55 - 07:25
11:25 - 11:55
         
1. час 07:30 - 08:00
12:00 - 12:30
III1 III3  III2  IV3  III3
2. час 08:05 - 08:35
12:35 - 13:05
III1 III3    III2  IV3  IV4
3. час 08:40 - 09:10
13:10 - 13:40
     III1   III1  IV3
4. час 09:25 - 09:55
13:55 - 14:25
IV3   III2   IV4   
5. час 10:00 - 10:30
14:30 - 15:00
IV4    IV4  III2  
6. час 10:35 - 11:05
15:05 - 15:35
    IV4     
7. час 11:10 - 11:40
15:40 - 16:10
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:55 - 07:25
11:25 - 11:55
         
1. час 07:30 - 08:00
12:00 - 12:30
         
2. час 08:05 - 08:35
12:35 - 13:05
         
3. час 08:40 - 09:10
13:10 - 13:40
          
4. час 09:25 - 09:55
13:55 - 14:25
         
5. час 10:00 - 10:30
14:30 - 15:00
          
6. час 10:35 - 11:05
15:05 - 15:35
         
7. час 11:10 - 11:40
15:40 - 16:10
         

 

 
Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:55 - 07:25
11:25 - 11:55
         
1. час 07:30 - 08:00
12:00 - 12:30
I2   IV2   IV1  
2. час 08:05 - 08:35
12:35 - 13:05
I2  I3 IV2  I1   
3. час 08:40 - 09:10
13:10 - 13:40
I1      I1  I2 
4. час 09:25 - 09:55
13:55 - 14:25
  IV1  I1    IV2 
5. час 10:00 - 10:30
14:30 - 15:00
I3  IV1  IV1    I3 
6. час 10:35 - 11:05
15:05 - 15:35
IV2   I2     I3 
7. час 11:10 - 11:40
15:40 - 16:10
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:55 - 07:25
11:25 - 11:55
         
1. час 07:30 - 08:00
12:00 - 12:30
III4   II1 III4 III4  
2. час 08:05 - 08:35
12:35 - 13:05
III4  I4   III4  II1   
3. час 08:40 - 09:10
13:10 - 13:40
I4  I4 II3 II1   
4. час 09:25 - 09:55
13:55 - 14:25
    I4     
5. час 10:00 - 10:30
14:30 - 15:00
        II3
6. час 10:35 - 11:05
15:05 - 15:35 
     II1    II3
7. час 11:10 - 11:40
15:40 - 16:10 
         

 

 
Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:55 - 07:25
11:25 - 11:55
         
1. час 07:30 - 08:00
12:00 - 12:30
     II2 II2   
2. час 08:05 - 08:35
12:35 - 13:05
    II2     
3. час 08:40 - 09:10
13:10 - 13:40
    II4     
4. час 09:25 - 09:55
13:55 - 14:25
  II4      II4 
5. час 10:00 - 10:30
14:30 - 15:00
  II2       
6. час 10:35 - 11:05
15:05 - 15:35
  II2       
7/8. час 11:10 - 11:40
15:40 - 16:10
 II1,2,3,4јмк        

 

 
Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:55 - 07:25
11:25 - 11:55
         
1. час 07:30 - 08:00
12:00 - 12:30
         
2. час 08:05 - 08:35
12:35 - 13:05
         
3. час 08:40 - 09:10
13:10 - 13:40
      II3  
4. час 09:25 - 09:55
13:55 - 14:25
         
5. час 10:00 - 10:30
14:30 - 15:00
I1  II1  I4 I2 III4
6. час 10:35 - 11:05
15:05 - 15:35
 II4 IV4 I3   II2
7/8. час 11:10 - 11:40
15:40 - 16:10
II1,2,3,4ум.д   III4ум.д III1,2ум.д III3ум.д
8/9. час on-line    I1,2,3,4ум.д      

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:55 - 07:25
11:25 - 11:55
         
1. час 07:30 - 08:00
12:00 - 12:30
   II2   II1   
2. час 08:05 - 08:35
12:35 - 13:05
      II4  
3. час 08:40 - 09:10
13:10 - 13:40
  III4    II3  
4. час 09:25 - 09:55
13:55 - 14:25
  IV4    I3  
5. час 10:00 - 10:30
14:30 - 15:00
  I2      
6. час 10:35 - 11:05
15:05 - 15:35
  I1      
7. час 11:10 - 11:40
15:40 - 16:10
  I4       

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:55 - 07:25
11:25 - 11:55
         
1. час 07:30 - 08:00
12:00 - 12:30
IV2     IV1    
2. час 08:05 - 08:35
12:35 - 13:05
IV1   IV3     
3. час 08:40 - 09:10
13:10 - 13:40
 III4 IV3 IV4    IV4
4. час 09:25 - 09:55
13:55 - 14:25
III3   IV2   IV1
5. час 10:00 - 10:30
14:30 - 15:00
III1  III1 III4  IV4 IV2 
6. час 10:35 - 11:05
15:05 - 15:35
  III2    III3  III2
7. час 11:10 - 11:40
15:40 - 16:10
      II1,4г.в   

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:55 - 07:25
11:25 - 11:55
         
1. час 07:30 - 08:00
12:00 - 12:30
          
2. час 08:05 - 08:35
12:35 - 13:05
 III2     I4  
3. час 08:40 - 09:10
13:10 - 13:40
 II1    I3   IV1 
4. час 09:25 - 09:55
13:55 - 14:25
  II2  IV1 II2 III2 
5. час 10:00 - 10:30
14:30 - 15:00
I2     II4 II1 II4 
6. час 10:35 - 11:05
15:05 - 15:35
II3  I4 II3    I1
7. час 11:10 - 11:40
15:40 - 16:10
I1   I3 I2    

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:55 - 07:25
11:25 - 11:55
         
1. час 07:30 - 08:00
12:00 - 12:30
      IV4  III1
2. час 08:05 - 08:35
12:35 - 13:05
      IV2  III3 
3. час 08:40 - 09:10
13:10 - 13:40
  IV2        
4. час 09:25 - 09:55
13:55 - 14:25
      III3   III4
5. час 10:00 - 10:30
14:30 - 15:00
   III4    III4  IV4 
6. час 10:35 - 11:05
15:05 - 15:35
  III1       
7. час 11:10 - 11:40
15:40 - 16:10
  IV4      I1,2,3,4 гв 

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:55 - 07:25
11:25 - 11:55
         
1. час 07:30 - 08:00
12:00 - 12:30
II3        
2. час 08:05 - 08:35
12:35 - 13:05
II4         
3. час 08:40 - 09:10
13:10 - 13:40
 II2        
4. час 09:25 - 09:55
13:55 - 14:25
     II4   II2 
5. час 10:00 - 10:30
14:30 - 15:00
II1    II3    II1
6. час 10:35 - 11:05
15:05 - 15:35
    III1,2 гв   III3,4 гв
7. час 11:10 - 11:40
15:40 - 16:10
    IV1,3,4 гв  
II2,3 гв

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:55 - 07:25
11:25 - 11:55
         
1. час 07:30 - 08:00
12:00 - 12:30
   IV2      
2. час 08:05 - 08:35
12:35 - 13:05
  IV4   IV4  
3. час 08:40 - 09:10
13:10 - 13:40
      IV4   
4. час 09:25 - 09:55
13:55 - 14:25
  IV3       
5. час 10:00 - 10:30
14:30 - 15:00
  IV4    IV3   
6. час 10:35 - 11:05
15:05 - 15:35
  IV2   IV2   
7. час 11:10 - 11:40
15:40 - 16:10
  IV3       

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:55 - 07:25
11:25 - 11:55
         
1. час 07:30 - 08:00
12:00 - 12:30
         
2. час 08:05 - 08:35
12:35 - 13:05
         
3. час 08:40 - 09:10
13:10 - 13:40
         
4. час 09:25 - 09:55
13:55 - 14:25
         
5. час 10:00 - 10:30
14:30 - 15:00
        IV1 
6. час 10:35 - 11:05
15:05 - 15:35 
     IV1   IV1 
7/8. час 11:10 - 11:40
15:40 - 16:10 
     III1,2,3рц    III4 рц

 

 
Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:55 - 07:25
11:25 - 11:55
         
1. час 07:30 - 08:00
12:00 - 12:30
IV3 IV4 II1    II3 
2. час 08:05 - 08:35
12:35 - 13:05
IV3  II1 II3    II3
3. час 08:40 - 09:10
13:10 - 13:40
IV1  II1 IV1     IV3
4. час 09:25 - 09:55
13:55 - 14:25
IV1 II3      
5. час 10:00 - 10:30
14:30 - 15:00
    IV3     
6. час 10:35 - 11:05
15:05 - 15:35
         
7. час 11:10 - 11:40
15:40 - 16:10
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:55 - 07:25
11:25 - 11:55
         
1. час 07:30 - 08:00
12:00 - 12:30
 III3 III1  III1  I3 III2 
2. час 08:05 - 08:35
12:35 - 13:05
III3 III2  III1 I3 III2
3. час 08:40 - 09:10
13:10 - 13:40
III2  III3  III2   I3
4. час 09:25 - 09:55
13:55 - 14:25
III1   III3  III1  
5. час 10:00 - 10:30
14:30 - 15:00
      III3  
6. час 10:35 - 11:05
15:05 - 15:35
I3         
7. час 11:10 - 11:40
15:40 - 16:10
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:55 - 07:25
11:25 - 11:55
         
1. час 07:30 - 08:00
12:00 - 12:30
 II2 I2 I4  I2 II2
2. час 08:05 - 08:35
12:35 - 13:05
II2 I1  I4  I2 I1 
3. час 08:40 - 09:10
13:10 - 13:40
  II2  I2  IV2 I1 
4. час 09:25 - 09:55
13:55 - 14:25
I4 IV2    IV2   
5. час 10:00 - 10:30
14:30 - 15:00
     I1   I4 
6. час 10:35 - 11:05
15:05 - 15:35
        IV2 
7. час 11:10 - 11:40
15:40 - 16:10
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:55 - 07:25
11:25 - 11:55
         
1. час 07:30 - 08:00
12:00 - 12:30
  I2  I4  I2   II2
2. час 08:05 - 08:35
12:35 - 13:05
  I1 I4  I2   I1
3. час 08:40 - 09:10
13:10 - 13:40
   II2 I2  IV2   I1
4. час 09:25 - 09:55
13:55 - 14:25
  IV2    IV2   
5. час 10:00 - 10:30
14:30 - 15:00
    I1     I4
6. час 10:35 - 11:05
15:05 - 15:35
        IV2 
7. час 11:10 - 11:40
15:40 - 16:10
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:55 - 07:25
11:25 - 11:55
         
1. час 07:30 - 08:00
12:00 - 12:30
II1     III2   I4
2. час 08:05 - 08:35
12:35 - 13:05
 II1  II3      I4
3. час 08:40 - 09:10
13:10 - 13:40
I2  II3  III4 II4   III1
4. час 09:25 - 09:55
13:55 - 14:25
 I2    I3  II4   
5. час 10:00 - 10:30
14:30 - 15:00
III3     I3  II2   
6. час 10:35 - 11:05
15:05 - 15:35
      II2   
7. час 11:10 - 11:40
15:40 - 16:10
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:55 - 07:25
11:25 - 11:55
         
1. час 07:30 - 08:00
12:00 - 12:30
     I1    
2. час 08:05 - 08:35
12:35 - 13:05
     I1    
3. час 08:40 - 09:10
13:10 - 13:40
I2        
4. час 09:25 - 09:55
13:55 - 14:25
 I2     I3     
5. час 10:00 - 10:30
14:30 - 15:00
    I3    
6. час 10:35 - 11:05
15:05 - 15:35
         
7. час 11:10 - 11:40
15:40 - 16:10
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:55 - 07:25
11:25 - 11:55
         
1. час 07:30 - 08:00
12:00 - 12:30
II1     III2  I4
2. час 08:05 - 08:35
12:35 - 13:05
II1  II3     I4 
3. час 08:40 - 09:10
13:10 - 13:40
I2  II3  III4  II4 III1 
4. час 09:25 - 09:55
13:55 - 14:25
I2   I3   II4 IV3 
5. час 10:00 - 10:30
14:30 - 15:00
III3    I3    II2  
6. час 10:35 - 11:05
15:05 - 15:35 
       II2  
7/8. час 11:10 - 11:40
15:40 - 16:10 
      III3,4ст  III1,2ст 

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:55 - 07:25
11:25 - 11:55
         
1. час 07:30 - 08:00
12:00 - 12:30
      I1  IV3
2. час 08:05 - 08:35
12:35 - 13:05
      II2  II1
3. час 08:40 - 09:10
13:10 - 13:40
        I2   
4. час 09:25 - 09:55
13:55 - 14:25
II4  I2        
5. час 10:00 - 10:30
14:30 - 15:00
II2  IV3  II1 II3  
6. час  10:35 - 11:05
15:05 - 15:35
I1 II3  IV3   II4  
7/8. час 11:10 - 11:40
15:40 - 16:10 
  III1,2,3,4пн1 II1,2,3,4зс     
8/9. час on-line  I1,2зс        

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:55 - 07:25
11:25 - 11:55
         
1. час 07:30 - 08:00
12:00 - 12:30
I3      IV2   
2. час 08:05 - 08:35
12:35 - 13:05
I4      IV1  IV2 
3. час 08:40 - 09:10
13:10 - 13:40
III1      III3   
4. час 09:25 - 09:55
13:55 - 14:25
  I3   III1     I4
5. час 10:00 - 10:30
14:30 - 15:00
III4 III2  III3    III2
6. час 10:35 - 11:05
15:05 - 15:35 
 IV1 III3 III4    
7/8. час 11:10 - 11:40
15:40 - 16:10 
I3,4зс   I3,4оор    
8/9. час оn-line

 I1,2оор

       

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:55 - 07:25
11:25 - 11:55
         
1. час 07:30 - 08:00
12:00 - 12:30
 II4   IV3   II3 
2. час 08:05 - 08:35
12:35 - 13:05
IV2    IV1   II2
3. час 08:40 - 09:10
13:10 - 13:40
IV3    IV2 II2  III3 
4. час 09:25 - 09:55
13:55 - 14:25
II3   II3  II1 II1 
5. час 10:00 - 10:30
14:30 - 15:00
IV1   III3   II4   
6. час 10:35 - 11:05
15:05 - 15:35
   III3 III3     
7. час 11:10 - 11:40
15:40 - 16:10
  II1,2оор       

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:55 - 07:25
11:25 - 11:55
         
1. час 07:30 - 08:00
12:00 - 12:30
биб  биб       I2
2. час 08:05 - 08:35
12:35 - 13:05
биб  биб      I3 
3. час 08:40 - 09:10
13:10 - 13:40
биб  биб      I4 
4. час 09:25 - 09:55
13:55 - 14:25
I3  биб     биб 
5. час 10:00 - 10:30
14:30 - 15:00
I4  биб     биб 
6. час 10:35 - 11:05
15:05 - 15:35
I2  биб     биб 
7. час 11:10 - 11:40
15:40 - 16:10
         

 

 
Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:55 - 07:25
11:25 - 11:55
         
1. час 07:30 - 08:00
12:00 - 12:30
  I1       
2. час 08:05 - 08:35
12:35 - 13:05
  III1      
3. час 08:40 - 09:10
13:10 - 13:40
  III2      
4. час 09:25 - 09:55
13:55 - 14:25
      I1  
5. час 10:00 - 10:30
14:30 - 15:00
       III1  
6. час 10:35 - 11:05
15:05 - 15:35
       III2  
7/8. час 11:10 - 11:40
15:40 - 16:10
    II3,4 oop     

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:55 - 07:25
11:25 - 11:55
         
1. час 07:30 - 08:00
12:00 - 12:30
  IV1  IV4 III3   
2. час 08:05 - 08:35
12:35 - 13:05
  IV3  III3  III1  
3. час 08:40 - 09:10
13:10 - 13:40
 IV2 IV4  IV3  IV1  
4. час 09:25 - 09:55
13:55 - 14:25
III2    III2  IV3 III1 
5. час 10:00 - 10:30
14:30 - 15:00
III2  III3     III1
6. час 10:35 - 11:05
15:05 - 15:35
IV3    IV2    IV3
7. час 11:10 - 11:40
15:40 - 16:10
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:55 - 07:25
11:25 - 11:55
         
1. час 07:30 - 08:00
12:00 - 12:30
I4   II4      I1 
2. час 08:05 - 08:35
12:35 - 13:05
      III4  I2
3. час 08:40 - 09:10
13:10 - 13:40
II3  I2    II2 II3
4. час 09:25 - 09:55
13:55 - 14:25
I1 I4 II2   II1 I3
5. час 10:00 - 10:30
14:30 - 15:00
   I3   II4  
6. час 10:35 - 11:05
15:05 - 15:35
   II1 III4   II3  
7. час 11:10 - 11:40
15:40 - 16:10
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:55 - 07:25
11:25 - 11:55
         
1. час 07:30 - 08:00
12:00 - 12:30
III2 I4    II4  I3 
2. час 08:05 - 08:35
12:35 - 13:05
  II2     III2 III1 
3. час 08:40 - 09:10
13:10 - 13:40
 II4 I3  III3  I4  
4. час 09:25 - 09:55
13:55 - 14:25
III4 III3  II1 III4  
5. час 10:00 - 10:30
14:30 - 15:00
II3  II3 III1     
6. час 10:35 - 11:05
15:05 - 15:35
II1    II2    
7. час 11:10 - 11:40
15:40 - 16:10
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:55 - 07:25
11:25 - 11:55
         
1. час 07:30 - 08:00
12:00 - 12:30
    I2    
2. час 08:05 - 08:35
12:35 - 13:05
        биб 
3. час 08:40 - 09:10
13:10 - 13:40
    I1   биб 
4. час 09:25 - 09:55
13:55 - 14:25
        I1 
5. час 10:00 - 10:30
14:30 - 15:00
        I2 
6. час 10:35 - 11:05
15:05 - 15:35
         
7. час 11:10 - 11:40
15:40 - 16:10
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:55 - 07:25
11:25 - 11:55
         
1. час 07:30 - 08:00
12:00 - 12:30
 IV1   II3     IV2
2. час 08:05 - 08:35
12:35 - 13:05
II3   II1   IV3
3. час 08:40 - 09:10
13:10 - 13:40
    II2    
4. час 09:25 - 09:55
13:55 - 14:25
 IV4   IV4 I4  
5. час 10:00 - 10:30
14:30 - 15:00
IV3  I4 IV2 I3   
6. час 10:35 - 11:05
15:05 - 15:35
II2  I3 I2 II1   
7. час 11:10 - 11:40
15:40 - 16:10
I2   IV1      

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:55 - 07:25
11:25 - 11:55
         
1. час 07:30 - 08:00
12:00 - 12:30
  III2   III1  
2. час 08:05 - 08:35
12:35 - 13:05
   II4   III3  
3. час 08:40 - 09:10
13:10 - 13:40
   I1    III4 III2
4. час 09:25 - 09:55
13:55 - 14:25
  III4     III3
5. час 10:00 - 10:30
14:30 - 15:00
        I1 
6. час 10:35 - 11:05
15:05 - 15:35
        III1
7. час 11:10 - 11:40
15:40 - 16:10
        II4

 

 
Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:55 - 07:25
11:25 - 11:55
         
1. час 07:30 - 08:00
12:00 - 12:30
         
2. час 08:05 - 08:35
12:35 - 13:05
         
3. час 08:40 - 09:10
13:10 - 13:40
         
4. час 09:25 - 09:55
13:55 - 14:25
         
5. час 10:00 - 10:30
14:30 - 15:00
         
6. час 10:35 - 11:05
15:05 - 15:35
     III1,2вн  IVвн  III3,4вн
7. час 11:10 - 11:40
15:40 - 16:10
     IVвн  IVвн  I3,4вн

 

 
Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:55 - 07:25
11:25 - 11:55
         
1. час 07:30 - 08:00
12:00 - 12:30
         
2. час 08:05 - 08:35
12:35 - 13:05
         
3. час 08:40 - 09:10
13:10 - 13:40
         
4. час 09:25 - 09:55
13:55 - 14:25
         
5. час 10:00 - 10:30
14:30 - 15:00
         
6. час 10:35 - 11:05
15:05 - 15:35 
      IV4 вн 

 

7. час 11:10 - 11:40
15:40 - 16:10 
       II4 вн  

 I1,2вн

II1,2,3вн

Распоред часова за школску 2020/2021. годину