Распоред учионица за школску 2021/2022.

Наставници и њихова места дежурства 2020/2021.

 

 

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

ГЛАВНИ ДЕЖУРНИ

ПРОДАНОВИЋ БРАНКИЦА

ТОШИЋ АЛЕКСАНДРА

МАРКОВИЋ ГОЧАНИН БИЉАНА

ПОПОВИЋ БРАНИСЛАВА

СТОЈАНОВИЋ МАРИЈА

ПРИЗЕМЉЕ-нови и стари део

КОНЧАР ГОРИЦА

ЧОЛИЋ ЈЕЛЕНА/РОМАНОВ КАТАРИНА

БРЂОВИЋ ДАНИЈЕЛА

ЧЕПЕРКОВИЋ МАРИНА/МАРКОВИЋ КРАГУЉАЦ БИЉАНА

МИЉКОВИЋ ОЛИВЕР

БИФЕ

 

МАТОВИЋ РАДОЊИЋ АНДРИЈАНА/РАДИВОЈЕВИЋ ИВАНА

МАТИЋ ТИЈАНА

СТАНКОВИЋ МИЛЕНА

БИСЕРЧИЋ ЈАСМИНА

ОПАЧИЋ СЛАЂАНА

ПРВИ СПРАТ-нови и стари део

МАГДЕЛИНИЋ СВЕТЛАНА

ВУКМИРОВИЋ ЈАСНА

СТЕВАНОВИЋ МАРА/РСОВАЦ БИЉАНА

ПЕРОВИЋ ДИМИТРИЈЕВИЋ НАТАША

ГОЛУБОВИЋ МАРИН/ЂУРОВИЋ ДРАГОСЛАВ

ДВОРИШТЕ

 ЂУРАКИЋ НЕНАД

 МАТИЋ ИГОР

ЧКРЕБО СЛОБОДАН

КУШАКОВИЋ СРЂАН

ПАРИПОВИЋ ДРАГАН/ВЕЛИМИРОВИЋ МИЛАН

 

РАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА УЧЕНИКА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

 
Термин дежурства                       Одељење      

од 01.09. до 04.09.2020. године                

од 07.09. до 11.09.2020. године                

од 14.09. до 18.09.2020. године                

од 21.09. до 25.09.2020. године                

од 28.09. до 02.10.2020. године                

од 05.10. до 09.10.2020  године                

од 12.10. до 16.10.2020. године                

од 19.10. до 23.10.2020. године                

од 26.10. до 30.10.2020. године                  

од 02.11. до 06.11.2020. године                

од 09.11. до 13.11.2020. године                

од 16.11. до 20.11.2020. године                

од 23.11. до 27.11.2020. године                

од 30.11. до 04.12.2020. године                

од 07.12. до 11.12.2020. године                                                                                                                    

од 14.12. до 18.12.2020. године                                                                                                                  

од 21.12. до 25.12.2020. године                                                                                                                    

од 28.12. до 30.12.2020. године                                                                                                                   

од 11.01. до 15.01.2021. године                                                                                                                   

од 18.01. до 22.01.2021. године                                                                                                                   

од 25.01. до 29.01.2021. године                

Уколико ученици неког одељења не буду испуњавали обавезе дежурног ученика биће извршена промена у дежурству.                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Распоред часова - професори 2021/2022.

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
      I1   
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
II1     I3   
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
III4            
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
  I3  II1  III4 I2 
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
  I1 I2  III3 I1 
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40

 

III3  I1   I2,3 фј   II1,2 гв 
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
    II3,4 гв I2,3 фј I1,2,3 гв 

 

 
Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
 III2        
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
 II4     
 
 
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
         
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
II2     III1     IV3
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
 III1    III2    II2 
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
IV3   II4    
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
      III1 гв     III2,3,4 гв 

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
      IV1   IV2  
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
  II2   IV4  IV4  
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
  II4  II3  II3  
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
         
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
  IV2  II1 IV1  
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
  II1  II2   II4   
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
 III1 III2       III2 
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
 III1 III2      III2
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
 II4 III3       III1 
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
II4    II3   II2  II3
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
    II1  III3  
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
II1     II2   II4  
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
IV4     IV4   
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
 I3      IV4   
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
I2    IV1     
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
 I1    IV3  I1 IV1    IV3 
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
    IV2   I3  IV1   IV4
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
    IV2  IV2   I2 
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
биб  биб   биб  биб биб
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
биб   биб  биб   биб биб
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
III4  биб  III4  биб биб
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
III4  биб  III4 биб III1
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
  III4       IV4
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
         
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
         
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
         
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
         
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
         
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
         
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
 IV1,2,3,4 IIр,IIIр    I1,2,3   
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
 IV1,2,3,4 IIр,IIIр    I1,2,3   

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
IV1 I1  I1  I2  I2
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
IV1 IV3    I1  I1  I2
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
IV3  IV3   I3     I3
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
I2     I3  IV3   IV1 
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
      I3  
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
      IV1   
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
      III1   III4
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
    III2  II4   III3 
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
  III1  II4  III2     III3  
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
III3  III4    III2    
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
 III4   III2  III1  III4  II4 
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
III4    III1    II4 
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

 
Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
IV2  IV2    IV2   II2  II1 
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
IV2     II1   II2  II1
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
II2  II3  IV4  II1   II3 
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
IV4  II3   II2     
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
  IV4    IV4   
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
      IV4   
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

 
Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
     IV4    
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
         
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
  I3   II2     
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
     I2   II1   
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
 II4     II3 III4
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
        I1
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
      II4   
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
      I2  
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
      IV4   
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
         
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
I3     II3  
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
I1     III4   
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
II2      II1   

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
 III3  IV4   III1 IV1   
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
 IV4  IV1    III4   
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
III4 IV2    III3  IV2   
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
III2   IV4    
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
 IV3     IV1  III2 IV2 
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
      IV3  III1 
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
III4  III1   III2      
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
III3  IV4   II4     
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
  III4  II1    II2
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
II3       IV4   III4 
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
IV4    III3  II1  III1 
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
    II3   III2
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
      II2 II4 

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
      I3   
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
      IV1   
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
       I2   
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
 IV2   I2    I1   
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
IV1  I3       
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
   I1    IV2   
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
  II3       
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
         
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
  II2      II1 
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
  II1  II4    
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
  II4   II2    II3
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
    IV3,4 гв   IV1,2 гв
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
       
 

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
        IV3 
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
    IV3     
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
        IV2 
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
    IV2    IV4 
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
    IV4    IV1 
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
    IV1    IV4 
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
         
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
         
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
         
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
         
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
         
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
         
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

 
Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
I1  III3 III3  III2   III1 
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
I1  I1 III3  III2  III1
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
III3     I1  III1   III2
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
  III2      III3 
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
III2  III1       
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
III1         
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
IV3 IV3  II3 II3 IV1
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
IV3 II3  IV2 II3 II3
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
IV2    IV2 IV1  IV3
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
  IV1    IV2  
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
  IV1    IV3  
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
         
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
 I2 II4 I3  II1 II2
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
I2 II4  I3  II1 II2 
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
    I2  II2  
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
I3 II2      II4 
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
II1  II1      I2 
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
        I3 
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
  III4       IV4
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
  III4      IV4
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
  IV4      III4
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
         
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
         
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
         
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
II3  II1  III4    I1 
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
 II3  II1 IV1    I1 
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
   III2   II4  IV4
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
III1    IV3  II4   
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
II2  I2   IV3  IV2   
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
II2  I2       
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
        I1
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
        I1 
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
         
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
        I3 
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
  I2      I3 
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
  I2       
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
II3  II1  III4     
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
II3  II1 IV1   III3   
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
   III2    II4 IV4 
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
III1   IV3   II4 I3 
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
II2    IV3    IV2 I3 
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
II2         
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
II2  II2  II1     
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
II1  III1     III1   
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
I1     II3  III3   
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
  III3   II3        
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
  II3  I1   III2 
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
    III2    III3 
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
  I3  II4  III4  II4 
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
  I2  III4  IV3  I3 
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
 IV1 IV1    IV3   
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
 IV3   IV2    I2   
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
 IV2        
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
         
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
 I3  I2   III3  II3 
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
   III3      IV3
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
 III2    I1  IV3 I3  I2 
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
II1  III1   III1  II3 II1 
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
II3    III2   I1  
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
II3     III3     
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

 
Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
        IV2 
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
  IV2      IV1 
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
         II4
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
  II4       II2 
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
  II2       
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
  IV1       
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
    IV3  IV4   
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
     II3 IV3 IV2 
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
IV4     III1 IV3 III1 
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
IV1    IV1  IV1 III1 
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
II3  IV3  IV2   IV3 
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
II3  IV2      II3 
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
    II2  III4   III2 
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
III2    I2    III2
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
I3      III3  
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
II1 II4 III3   I3  I1 
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
I1   II2 II4  I2  III3
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
    II1     III4 
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
II1       I3 
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
 III4  I3   III1    II4 
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
II3 I2    III4 I1 
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
  I1  III2 III3  III2
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50

III3 

   II3  III1    
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
II4     I2  II1  
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
      II2   
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
      II2   
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
         
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
         
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
         
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
         
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
 II4   I2     III3
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
II2   II2   III4
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
 III1    III2 I1  
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
      III1  
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
I2  III3 III4  II4   
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
III2  I3 I3 II3   
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
II3   I1      

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
  IV1   IV3  
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
      IV2  
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
   II1      IV1
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
  IV4      IV2
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
         II1 
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
        IV3
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
        IV4

 

 
Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
         
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
         
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
         
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
         
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
         
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
    IV4 вн     IV1,2вн
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
     I1,2,3вн     III1,2,3вн

 

 
Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:55 - 07:25
11:25 - 11:55
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
         
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
         
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
         
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
         
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
         
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
    IV3 вн   

 II1,2вн

7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
    II3,4вн   

III4 вн 

Распоред часова за школску 2021/2022. годину

Обавештења

Распоред полагања разредних и поправних испита у августовском испитном року 21/22.

Писмени испит:

ПОНЕДЕЉАК 22.08.2022. год      Српски језик 8.30 (I2)                   

УТОРАК  23.08.2022. год          Математика 8.30 (I2,II2,II4,III2)

СРЕДА 24.08.2022. год.          Француски/Латински језик 8.30 (I2,II1)

Усмени испит:

ПОНЕДЕЉАК 22.08.2022. год       Биологија 9.00 (II1)

УТОРАК 23.08.2022. год               Хемија 10.00 (I2,II1)

СРЕДА 24.08.2022. год                 Српски језик 9.00 (I2)

ЧЕТВРТАК 25.08.2022. год      Математика 9.00 (I1,II2,II4,III2)

ПЕТАК 26.08.2022. год           Француски/Латински језик 8.00 (I2,II1)

 

Одабрани уџбеници 2022/2023.

 

Dokumenti:
pdf.png Одабрани уџбеници 22/23 HOT
Datum 28-06-2022 08:05:26 Veličina Dokumenta 1.27 MB Download 158 Download

Twitter налог Гимназије

Најновије вести сајта школе од сада можете пратити и преко Twittera. 

Gimnazija Vrnjačka Banja @news-gvb

 

Испитни рокови за ванредне ученике

ИСПИТНИ РОКОВИ ШКОЛСКE 2021/22. ГОДИНE

ОКТОБАРСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 04.10. - 08.10.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 18.10. - 29.10.
ДЕЦЕМБАРСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 29.11. - 03.12.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 13.12. - 24.12.
ФЕБРУАРСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 31.01. - 04.02.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 21.02. - 04.03.
АПРИЛСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 28.03. - 01.04.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 18.04. - 29.04.
МАЈСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 04.05. - 06.05.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 09.05. - 20.05.
АВГУСТОВСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 04.07. - 08.07.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 22.08. - 31.08.

Време реализације часова

Пре подне

1. час 07:30 - 08:15
2. час 08:20 - 09:05
3. час 09:25 - 10:10
4. час 10:15 - 11:00
5. час 11:05 - 11:50
6. час 11:55 - 12:40
7. час 12:45 - 13:30

 После подне

1. час 13:30 - 14:15
2. час 14:20 - 15:05
3. час 15:25 - 16:10
4. час 16:15 - 17:00
5. час 17:05 - 17:50
6. час 17:55 - 18:40
7. час 18:45 - 19:30

 

Психолог

Термини за разговоре са ученицима који се обрате за савет су сваког четвртка у току великог одмора и у међусмени. По потреби ће се заказивати и други термини.

Јавне набавке


Javne nabavke