Распоред учионица за школску 2021/2022.

Наставници и њихова места дежурства 2020/2021.

 

 

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

ГЛАВНИ ДЕЖУРНИ

ПРОДАНОВИЋ БРАНКИЦА

ТОШИЋ АЛЕКСАНДРА

МАРКОВИЋ ГОЧАНИН БИЉАНА

ПОПОВИЋ БРАНИСЛАВА

СТОЈАНОВИЋ МАРИЈА

ПРИЗЕМЉЕ-нови и стари део

КОНЧАР ГОРИЦА

ЧОЛИЋ ЈЕЛЕНА/РОМАНОВ КАТАРИНА

БРЂОВИЋ ДАНИЈЕЛА

ЧЕПЕРКОВИЋ МАРИНА/МАРКОВИЋ КРАГУЉАЦ БИЉАНА

МИЉКОВИЋ ОЛИВЕР

БИФЕ

 

МАТОВИЋ РАДОЊИЋ АНДРИЈАНА/РАДИВОЈЕВИЋ ИВАНА

МАТИЋ ТИЈАНА

СТАНКОВИЋ МИЛЕНА

БИСЕРЧИЋ ЈАСМИНА

ОПАЧИЋ СЛАЂАНА

ПРВИ СПРАТ-нови и стари део

МАГДЕЛИНИЋ СВЕТЛАНА

ВУКМИРОВИЋ ЈАСНА

СТЕВАНОВИЋ МАРА/РСОВАЦ БИЉАНА

ПЕРОВИЋ ДИМИТРИЈЕВИЋ НАТАША

ГОЛУБОВИЋ МАРИН/ЂУРОВИЋ ДРАГОСЛАВ

ДВОРИШТЕ

 ЂУРАКИЋ НЕНАД

 МАТИЋ ИГОР

ЧКРЕБО СЛОБОДАН

КУШАКОВИЋ СРЂАН

ПАРИПОВИЋ ДРАГАН/ВЕЛИМИРОВИЋ МИЛАН

 

РАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА УЧЕНИКА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

 
Термин дежурства                       Одељење      

од 01.09. до 04.09.2020. године                

од 07.09. до 11.09.2020. године                

од 14.09. до 18.09.2020. године                

од 21.09. до 25.09.2020. године                

од 28.09. до 02.10.2020. године                

од 05.10. до 09.10.2020  године                

од 12.10. до 16.10.2020. године                

од 19.10. до 23.10.2020. године                

од 26.10. до 30.10.2020. године                  

од 02.11. до 06.11.2020. године                

од 09.11. до 13.11.2020. године                

од 16.11. до 20.11.2020. године                

од 23.11. до 27.11.2020. године                

од 30.11. до 04.12.2020. године                

од 07.12. до 11.12.2020. године                                                                                                                    

од 14.12. до 18.12.2020. године                                                                                                                  

од 21.12. до 25.12.2020. године                                                                                                                    

од 28.12. до 30.12.2020. године                                                                                                                   

од 11.01. до 15.01.2021. године                                                                                                                   

од 18.01. до 22.01.2021. године                                                                                                                   

од 25.01. до 29.01.2021. године                

Уколико ученици неког одељења не буду испуњавали обавезе дежурног ученика биће извршена промена у дежурству.                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Распоред - професори 2021/2022.

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
      I1   
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
III4     I3   
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
II1            
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
I2 I3  II1  III4  
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
  I1 I1  III3 I1 
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40

 

III3  I2   I2,3 фј   II1,2 гв 
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
    II3,4 гв I2,3 фј I1,2,3 гв 

 

 
Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
         
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
 II4     
 
 
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
II2        
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
     III1     IV3
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
 III1    III2    II2 
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
IV3   II4   III2
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
      III1 гв     III2,3,4 гв 

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
    IV4  IV2  
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
  II2   IV1  IV4  
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
  II4  II3  II3  
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
         
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
  IV2  II1 IV1  
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
  II1  II2  II4   
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
 III1 II2      III2 
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
III1 II1      III2
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
 II4       III1 
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
II4 III2 II3    II3
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
III3   III2 II1  III3  
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
    II2   II4  
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
IV4     IV4   
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
I3      IV4   
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
I2       I2
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
I1  IV1  I1 IV1  IV3 
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
  IV2   I3  IV1   IV4
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
    IV2  IV2 IV3   
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
биб  биб   биб  биб биб
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
биб   биб биб   биб биб
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
III4  биб биб  биб биб
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
III4    биб III4 III1
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
      III4  IV4
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
        III4 
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
         
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
         
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
         
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
         
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
         
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
 IV1,2,3,4 IIр,IIIр    I1,2,3   
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
 IV1,2,3,4 IIр,IIIр    I1,2,3   

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
IV1 IV3  I1  I2  I2
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
IV1 IV3    I1  I1  I2
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
IV3  I1   I3     I3
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
     I3  IV3   IV1 
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
    I2 I3  
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
      IV1   
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
     III2 III4   II4
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
      II4   II4 
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
  III3  III4  III2    
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
III2  III4  II4  III2   III3 
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
 III4   III1  III1    III3 
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
III4    III1    III1 
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

 
Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
IV2  IV2  II2     
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
IV4 IV2 II1    II1
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
II3  II1  II1 IV4  II2 
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
II3    IV4  IV4 II2 
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
  IV4  IV2  II3   
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
      II2   
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

 
Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
III4         
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
         
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
  I3       
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
     I2  II3   
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
    II2 IV4 II4
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
    II1   I1
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
      II4   
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
      I2  
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
         
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
IV4      II3  
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
I3     II1  
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
I1     III4   
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
II2         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
III2      IV3  III3
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
    III4    IV1 
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
IV4   III3  IV2  IV4
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
III1 IV2  IV1 III1  IV2
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
IV3  IV1 IV4  III4  
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
     III2    
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
  III3  III1      
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
  II3  III2     
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
    II2 III4   
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
  IV4  III3   III4 
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
IV4  III4    III1 III2 
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
II4   II3  II1  IV4
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
II1      II2 II4 

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
      I3   
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
      IV1   
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
          
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
IV2  I2    I2   
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
IV1  I3    I1   
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
  I1    IV2   
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
  II3       
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
         
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
  II2       
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
  II1  II2   II4 
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
  II4  II3    II1
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
    IV3,4 гв   IV1,2 гв
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
       
 

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
    IV2    IV3 
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
    IV4     
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
    IV4    IV2 
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
        IV4 
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
    IV3    IV1 
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
    IV1     
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
         
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
         
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
         
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
         
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
         
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
         
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

 
Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
I1 I1 III3  III2  III1 
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
I1  III3 III3  III2  III1
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
III3   III2  I1  III1   III2
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
  III1   III3   
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
III2         
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
III1         
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
IV3 IV1  II3 II3 IV1
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
IV3 IV1  IV2 II3 IV3
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
IV2    IV2 IV1  II3
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
  IV3    IV2  
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
  II3    IV3  
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
         
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
 I2 II4 I3  II1 II2
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
I2 II4  I3  II1 II2 
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
    I2  II2 II4 
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
I3 II2       
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
II1  II1      I3 
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
        I2 
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
  III4       IV4
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
  III4      IV4
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
  IV4      III4
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
         
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
         
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
         
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
II1  III1  IV3     
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
 II1  III2 IV3     
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
   III4 IV1 II4  I1
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
II2      II4  I1 
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
II2  I2     IV2  II3 
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
  I2    IV4 II3 
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
        I3
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
        I3 
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
        I1 
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
        I1 
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
  I2       
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
  I2       
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
II1  III1  IV3  III3  I3
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
II1  III2 IV3    I3 
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
   III4 IV1  II4  
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
II2      II4  
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
II2        IV2 II3 
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
       IV4 II3 
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
II2  III2  II1     
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
II3  III1       
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
I1     II3  II1   
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
III3    II3    I1   III2 
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
    III3 II2 III1 
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
        III3 
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
  I3  III4    IV2 
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
  I2  II4  IV3  III4 
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
  IV1    IV3   
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
IV1          I3
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
IV2      I2  IV3
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
         II4
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
 I3  I2   III1  I1 
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
III2   I1    III3  II3
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
    II3  IV3 I3  IV3 
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
II1  III3   III1  II1 I2 
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
II3    III2     
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
II3     III3     
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

 
Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
     IV1     
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
    II2     
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
  IV2      
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
  II4  IV2     
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
  II2  II4     
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
  IV1       
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
  IV4    IV4  II3 
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
IV2      IV3 IV2 
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
IV1 III1    IV3 III1 
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
IV3  II3 IV3  IV1 III1 
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
II3  IV3  IV1    
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
II3  IV2       
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
III3    III4     III2 
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
    I2  III4  III2
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
I3    II4  III3 II1
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
II1 II4      
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
I1   II2 III3  III2  I2
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
II2    I1     I3 
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
II3   II4    II1 
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
 III3  I3   II3   III1 I1 
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
III2 I2   III1  I2 III3 
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
  I1  III2 I3  
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
II4     III4     III4 
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
II1         
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
      II2   
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
      II2   
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
         
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
         
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
         
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
         
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
 II4   I2     III4
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
II2   III1   III3
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
 III1    III2 I1  
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
    III4  II2  
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
I2  III3   II4   
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
III2  I3 I3 II3   
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
II3   I1      

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
  II1   IV1  
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
   IV4   IV2  
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
   IV3      IV1
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
        II1
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
        IV2 
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
        IV3
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
        IV4

 

 
Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
         
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
         
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
         
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
         
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
         
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
    IV4 вн     IV1,2вн
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
     I1,2,3вн     III1,2,3вн

 

 
Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:55 - 07:25
11:25 - 11:55
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
         
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
         
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
         
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
         
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
         
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
    III4 вн   

 II1,2вн

7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
    II3,4вн   

IV3 вн 

Распоред часова за школску 2021/2022. годину

Обавештења

Одабрани уџбеници 2021/2022.

 

Dokumenti:
pdf.png Одабрани уџбеници 21/22 HOT
Datum 10-05-2021 09:05:26 Veličina Dokumenta 180.85 KB Download 710 Download

Промена смене

У понедељак 29.11.2021. год. је промена смене. Наредне две недеље настава у Гимназији ће се одвијати ПОСЛЕ ПОДНЕ.

 

Twitter налог Гимназије

Најновије вести сајта школе од сада можете пратити и преко Twittera. 

Gimnazija Vrnjačka Banja @news-gvb

 

Испитни рокови за ванредне ученике

ИСПИТНИ РОКОВИ ШКОЛСКE 2021/22. ГОДИНE

ОКТОБАРСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 04.10. - 08.10.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 18.10. - 29.10.
ДЕЦЕМБАРСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 29.11. - 03.12.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 13.12. - 24.12.
ФЕБРУАРСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 31.01. - 04.02.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 21.02. - 04.03.
АПРИЛСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 28.03. - 01.04.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 18.04. - 29.04.
МАЈСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 04.05. - 06.05.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 09.05. - 20.05.
АВГУСТОВСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 04.07. - 08.07.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 22.08. - 31.08.

Време реализације часова

Пре подне

1. час 07:30 - 08:15
2. час 08:20 - 09:05
3. час 09:25 - 10:10
4. час 10:15 - 11:00
5. час 11:05 - 11:50
6. час 11:55 - 12:40
7. час 12:45 - 13:30

 После подне

1. час 13:30 - 14:15
2. час 14:20 - 15:05
3. час 15:25 - 16:10
4. час 16:15 - 17:00
5. час 17:05 - 17:50
6. час 17:55 - 18:40
7. час 18:45 - 19:30

 

Психолог

Термини за разговоре са ученицима који се обрате за савет су сваког четвртка у току великог одмора и у међусмени. По потреби ће се заказивати и други термини.

Јавне набавке


Javne nabavke