Izložba učeničkih radova

Učenici 3. razreda su, u okviru izbornog predmeta "Primenjene nauke I", napravili mini izložbu svojih projektnih radova koja će u narednom periodu krasiti hodnik na 2. spratu škole.

Predmetni nastavnik je Nataša Perović Dimitrijević.