Obeležen Evropski dan jezika

Ove godine se obeležava 20-godišnjica inicijative čiji je cilj promovisanje učenja jezika, a koji je u saradnji sa Evropskom komisijom, pokrenuo Savet Evrope 2001. godine.
26. septembra se obeležava Evropski dan jezika koji je namenjen popularizaciji jezika u cilju boljeg razumevanja različitih kultura i kulturno-jezičkog nasleđa.
Tim povodom su učenici naše škole u saradnji sa nastavnicima stranih jezika u holu škole na 1. spratu dali svoj doprinos i pokazali da se i u ovim nesvakidašnjim školskim uslovima može izdvojiti vreme za vannastavne i kreativne aktivnosti.