Studijsko putovanje Ohrid 2021.

Pravilnikom o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanju nastavnika i stručnih saradnika, (Službeni glasnik RS br.81 od 31.08.2017. 48 od 22. juna 2018), u članu 6. definisani su oblici stručnog usavršavanja Član 15, stav 2 istog Pravilnika, bliže definiše Studijsko putovanje. Shodno tome, a poštujući tradiciju škole, organizovalo se Studijsko putovanje za zaposlene u Gimnaziji Vrnjačka Banja u periodu od 02. do 04.07.2021. godine.
Prvi dan je obuhvatao vožnju kroz Republiku Severnu Makedoniju sa pauzom u Skoplju radi razgledanja centra grada, kao i nastavak putovanja ka Ohridu. Dolazak u Ohrid u podnevnim časovima, te slobodno vreme za vreme za obilazak grada, bili su uvertira za 1. radionicu koju su održali nastavnici psihologije i građanskog vaspitanja u peridu od 16 do 18 časova na temu: Tolerancija i Primeri i vežbanje JA GOVORA.
Drugoga dana je realizovan fakultativni izlet brodom do manastira Sv.Naum, a ugođaj je bio veći jer se toga dana slavio dan Sv.Nauma i mnoštvo ljudi je došlo na poklonjenje ovome svetitelju.
U popodnevnim časovima je realizovana 2. radionica koju su održali nastavnici istorije i srpskog jezika, u periodu od 16 do 18 časova na temu: Kulturalnost i multikulturalnost, Tradicija, običaji i istorija.
Trećega dana, na povratku ka Srbiji, put je vodio preko Bitolja gde je bilo slobodno vreme i obilazak znamenitosti samoga grada.