Obeležen Svetski dan porodice

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 15. maj proglasila Svetskim danom porodice. Svetski dan porodice počeo se obeležavati 1994. godine, sa ciljem da se naglasi važnost porodice kao osnovnog elementa svakog društva, da se podstakne delovanje društva u korist porodice, donošenje odluka koje će osigurati bolji standard i kvalitet života porodica, kao i uvažavanje porodičnog načina života, tradicije i običaja.
Učenici naše škole su tim povodom pripremili prezentacije kojima su predstavili porodicu i ukazali na njen značaj, kako za pojedinca, tako i za društvo u celini.  Istovremeno su nas  upozorili  na probleme sa kojima se porodica suočava, među kojima je nasilje najizraženije. Radove su predstavili učenicima treće i četvrte godine na časovima psihologije, sociologije i građanskog vaspitanja, na platformi Microsoft Teams.  
Predmetni nastavnici su Svetlana Magdelinić, Jasna Vukmirović i Jelena Miodragović.

Radove učenika možete videti OVDE.