Nacionalna platforma „Čuvam te“

Nacionalna platforma „Čuvam te“, predstavlja prvu nacionalnu platformu za prevenciju i zaštitu od nasilja u školama u Srbiji, počinje sa radom.
Pod pokroviteljstvom Vlade Republike Srbije i Kabineta premijerke, Nacionalna platforma “Čuvam te” omogućiće sinergiju delovanja resora Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, Ministarstva zdravlja, sindikalnih organizacija koje predstavljaju prosvetne radnike i organizacija civilnog društva. Nacionalna platforma ima za cilj koordinaciju i jačanje intersektorske saradnje svih nadležnih institucija u borbi protiv nasilja. Pored vršnjačkog nasilja koje je u fokusu ove platforme, ona predstavlja i alat koji će pomoći u borbi protiv nasilja prema svim zaposlenima u ustanovama obrazovanja i vaspitanja širom Srbije.
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je kontinuirano učestvovalo u procesu izrade platforme i kreiranju sadržaja platforme – informativnog materijala, obuka za učenike, roditelje, zaposlene u ustanovama obrazovanja i vaspitanja. Na Nacionalnoj platformi „Čuvam te“ nalaze se i segmenti koje se odnose na informisanje i edukaciju. U okviru segmenta informisanja mogu se pronaći informacije o oblicima nasilja, prepoznavanju i postupanju u slučajevima nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u skladu sa zvaničnim procedurama nadležnih resora.
Na platformi će se kontinuirano objavljivati edukativni materijali iz oblasti prevencije i zaštite od nasilja, koje će pripremati saradnici nadležnih ministarstava. Edukativni sadržaji su namenjeni svim roditeljima, nastavnicima i učenicima, dok će učenici srednjih škola samostalno pohađati obuke, učenici osnovnoškolskog uzrasta će obuke pohađati samostalno, ali uz prethodnu saglasnost roditelja ili staratelja, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
Treći deo platforme koji se odnosi na prijavljivanje nasilja je u procesu izrade.
Pozivamo ovom prilikom sve zaposlene, roditelje i učenike da se informišu i pohađaju obuke sa platforme.
Pravilnikom o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje propisane su mere i aktivnosti kojima se u ustanovi stvara sigurno i podsticajno okruženje, neguje atmosfera saradnje, uvažavanja i konstruktivne komunikacije.
Nacionalnoj platformi „Čuvam te“, koja je nastala kako bi se zajedničkim delovanjem, posvećeno i kontinuirano radilo na stvaranju bezbednog i podsticajnog okruženja za rast i razvoj svakog pojedinca školske zajednice, može se pristupiti na domenu: cuvamte.gov.rs.