Obaveštenje - nastava na daljinu

Poštovani roditelji, dragi učenici,

na osnovu preporuka Kriznog štaba, Vlada Republike Srbije je donela Uredbu kojom se propisuju nove mere za organizaciju nastave.
Od ponedeljka, 8. marta, obrazovno-vaspitni rad će se ostvarivati na daljinu.
Nastava će se realizovati u skladu sa postojećim rasporedom časova od 12h na platformi MS Teams, časovi će trajati po 30 minuta.
Učenici imaju obavezu da prisustvuju nastavi jer će se u esDnevniku evidentirati izostanci.
Svi oblici rada, što znači i usmene i pismene provere znanja, realizovaće se na daljinu, prema dogovoru sa predmetnim nastavnikom.
Uloga roditelja i učenika je da u organizaciji obrazovno-vaspitnog rada putem nastave na daljinu aktivno i odgovorno učestvuju u uspostavljenim komunikacijama.
Direktor i stručni saradnici pratiće nastavu, njeno kontinuirano održavanje i kvalitet, a nastavnici i odeljenjske starešine blagovremeno će obaveštavati učenike i roditelje o organizaciji nastave i drugim obavezama.
Kod svih metoda ocenjivanja insistiraće se na bitnim sadržajima i aktivnostima tj. na onima koji su ključni za ostvarivanje ishoda nastavnih predmeta.
Nastavnici će odlučiti o tome da li se pismeni zadaci, planirani u narednom periodu, mogu i realizovati putem nastave na daljinu. Ako to nije moguće, ovaj čas se može realizovati kada sa vratimo na model B, nastava u školi po grupama, s tim da će se prilikom planiranja voditi računa o ravnomernom rasporedu pismenih i kontrolnih provera. Molimo Vas da odgovorno i savesno pristupimo nastavnom procesu na daljinu, koji je od zajedničkog interesa za sve učesnike, a posebno za učenike. Razlozi za ovakav rad proći će, a ostaće stečena znanja, koja u životu pred nama moraju imati posebnu vrednost.
Čuvajte se i čuvajte druge!

Direktor,
Dojna Stodić