Обавештење за родитеље и ученике

Поштовани родитељи и ученици,


У циљу очувања безбедности и здравља ученика и запослених достављамо упутство за организацију рада средњих школа и завршетак првог полугодишта школске 2020/2021. године.
Од понедељка, 30.11.2020. год., настава ће се одвијати преко платформе Microsoft Teams. Настава ће се одвијати од 7:30 сати за цела одељења и часови ће трајати по 45 минута. Значи, ученици ће у периоду од 7:30 сати до 13:25 сати (или краће у зависности од распореда часова) имати часове по важећем распореду и у терминима за одређен час ће остваривати комуникацију са наставницима на платформи Microsoft Teams. Прво полугодиште званично се завршава 18. децембра, тако да имамо још три недеље до краја првог полугодишта.


Време реализације часова:
1. час од 7.30 до 8.15
2. час од 8.20 до 9.05
3. час од 9.20 до 10.05
4. час од 10.10 до 10.55
5. час од 11.00 до 11.45
6. час од 11.50 до 12.35
7. час од 12.40 до 13.25


Још једном, све своје активности на платформи Microsoft Teams наставници ће реализовати са ученицима у реалном времену по важећем распореду само у терминима својих часова (кроз видео позиве, објаве или чет). На тај начин кроз свакодневну интеракцију наставника и ученика очекујемо да ће ученици лакше савладавати градиво, постићи бољи успех и  лакше стећи знање. Од ученика очекујемо да одговоре на радне задатке и да их достављају у јасно прецизираним терминима и роковима. Од активности ученика и њиховој  ангажованости ће зависити и њихове оцене.

У електронском дневнику у евиденцији присуства ученика биће евидентирани ученици који нису учествовали у раду на часу путем  наставе на даљину (по Упутству за организацију рада средњих школа до краја првог полугодишта школске 2020/2021. године). Ово значи да ће ученици који не буду учествовали у раду на платформи Microsoft Teams бити евидентирани као одсутни у есДневнику. Настава на даљину треба да омогући континуирано праћење и оцењивање ученичких постигнућа (формативно и сумативно) коришћењем савремене информационо-комуникационе технологије. Евиденција присуства ће такође бити узета у обзир при закључивању оцене (оправдани и неоправдани изостанци ученика), као и целокупно ангажовање и рад ученика на реализованим часовима путем наставе на даљину.

По Упутству за организацију рада средњих школа до краја првог полугодишта школске 2020/2021. године сваки наставник може да планира оцењивање и да одлучује да ли се писмени задаци, планирани у наредном периоду, могу реализовати путем наставе на даљину. Уколико то није могуће писмене задатке могу реализовати и у другом полугодишту, али да се води рачуна о равномерном  распореду у односу на друге писмене и контролне задатке. Оцене које су ученици добили у току непосредног образовно-васпитног рада од почетка ове школске године и подаци о напредовању ученика и оцене које ће ученици добити у периоду до завршетка првог полугодишта омогућиће извођење закључне оцене. Закључна оцена ће бити јавна и образложена.

Уколико је ученик незадовољан предлогом закључне оцене на крају полугодишта за њега ће се организовати одговарање у школи уз поштовање свих епидемиолошких мера. Ученик који нема потребан број оцена за утврђивање закључне оцене из оправданих разлога (болест, изолација) може остати неоцењен. Тим ученицима ће се посебно планирати додатна подршка и рад у другом полугодишту.

Ово је још једна школска година када нам ученици нису у клупама, а сви се слажемо да се најбоље учење одвија када су ученици у школи. Сада смо на заједничком задатку када треба да радимо на томе да ученици освоје што више знања, а да наставници помогну да се све нејасно разјасни кроз свакодневну комуникацију. Одељењске старешине су ту као и у "нормалој" школској години да сарађују са вама и да им се обраћате у вези свега повезаног са вашим дететом и школом. Ако постоје нејасноће, ако се појаве потешкоће или проблеми, обратите се преко одељењског старешине директору или стручном сараднику да разјасне, објасне, и помогну уколико је потребно да се дође до решења сваке искрсле ситуације. Важно је да сви заједно радимо на добробити наше деце и будемо у сталном контакту и сарадњи.