Prvo pilotiranje državne mature

„Put do državne mature je strm uspon, ali je vidik do koga taj put vodi neprocenjiv!“
U uzorku od 101 srednje škole širom Srbije u periodu od 28.10. do 30.10.2020. g. odvijalo se prvo pilotiranje državne mature. Učenici su polagali opšti deo mature, što je podrazumevalo ispit iz srpskog, matematike i jednog predmeta sa liste opšteobrazovnih predmeta. Prema planu resornog ministarstva državna matura treba da zameni prijemne ispite na fakultetima od 2022. godine, ali i da poboljša kvalitet obrazovnog sistema.
Gimnazija Vrnjačka Banja je jedna od 50 gimnazija u Srbiji čiji su učenici učestvovali u pilot programu državne mature. U prvom pilotu državne mature učestvovali su svi učenici III-1 i III-3 odeljenja. Prvoga dana (28.10.2020.g.) polagali su ispit iz srpskog jezika, drugog dana (29.10.2020.g.) ispit iz matematike i trećeg dana izabrani predmet za našu školu – fiziku (30.10.2020.g.). Gradivo je bilo iz 1. i 2. razreda.
Učenici su testove radili pod šifrom, svako je dobio test sa sopstvenom šifrom, a projekat državne mature dostaviće školama podatke o individualnom učešću učenika po šiframa koje su im dodeljene (postignuća učenika). Učenici su sem izrade testova popunjavali i anonimne upitnike koji će biti korišćeni isključivo za evaluaciju ispita i kao preporuka za sledeće pilotiranje.
Prva državna matura biće održana u junu 2022. godine, do tada, srednjoškolce očekuju tri probe. Biće tri vrste mature – opšta, umetnička i stručna, najavljeno je na skupu povodom priprema za uvođenje državne mature u Srbiji. Državna matura je projekat koje je iniciralo je Ministartsvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a finansijska sredstva obezbedila je Evropska unija.
Kako bi se uspostavili jednaki kriterijumi za proveru znanja i povećale šanse za upis na fakultete, biće uveden jedinstveni ispit. Svi učenici imaju iste zadatke pod jednakim uslovima, gradivo koje se ispituje je ono koje su učili tokom srednjeg obrazovanja, a matura se polaže istog dana u isto vreme. Učenicima sa položenom državnom maturom će biti omogućeno da se prijave na više fakulteta po kriterijumima koje odrede te visoke ustanove.

Sve o projektu državne mature možete pročitati OVDE.