Obeležen Svetski dan porodice

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 15. maj proglasila Svetskim danom porodica, koji se prvi put obeležio 1994. godine. Svetski dan porodice počeo se obeležavati s ciljem da se naglasi važnost porodice kao osnovnog elementa svakog društva, da se podstakne delovanje društva u korist porodice, donošenje odluka koje će osigurati bolji standard i kvalitet života porodica, kao i uvažavanje porodičnog načina života, tradicija i običaja.
Tim povodom su i učenici i nastavnici naše škole, na jedan neobičan način obeležili ovaj dan, koji bi valjalo da svi svakodnevno praznujemo. Korelacijski, putem različitih nastavnih predmeta, na različitim jezicima, koristeći različite pristupe, učenici su oslikali viđenje porodice – putem pesama, citata, kolaža, porodičnih fotografija, PPT, snimaka, eseja...
Ovo je bila i prilika da se naučeno na vebinaru, primeni u praksi. Grupa profesora je učestvovala na obuci eTwininga o upotrebi novih IKT alata u nastavi, pa se ovom prilikom upotreba ovog „alata“ (Padleta) u korelacijskoj obradi jedne teme pokazala zanimljiva i učenicima i nastavnicima.

U prilogu imate link putem koga možete pogledati kako izgleda „oglasna tabla“ i pročitati, pogledati i poslušati učeničke radove.

https://padlet.com/danijelabrdja/u1l1tsb06sxcoqda

https://padlet.com/djanao75/n5wt1i859z7ssz13