Obaveštenje za učenike

Dragi učenici,


Sve nas je zatekla novonastala situacija sa korona virusom, pa se prilagođavamo na sve promene u svakodnevnom načinu života, najbolje što znamo i umemo. Tako je i sa našom nastavom na daljinu. Sve se u našim životima promenilo, način nastave, način druženja sa prijateljima, kako provodimo slobodno vreme i sve druge navike svakodnevnog života.
Jako je važno da se prilagodimo novonastaloj situaciji i funkcionisanju svakodnevnih obaveza u sasvim  drugačijim okolnostima i na sasvim nov/nepoznat način.
Bitno je da sve informacije koje su u vezi očuvanja vašeg zdravlja poštujete, čuvajte sebe da biste  sačuvali i sve druge oko vas.
Trenutno niko pouzdano ne zna tačan odgovor kada će se sve ovo završiti, ali ono što je sigurno tačno je to da svako od nas ima veliki uticaj kako će se sve odvijati, jer je odgovornost pojedinca ogromna.
Naša nastava na daljinu ima i svojih prednosti i mnogo nedostataka, svi mi se po prvi put srećemo sa tim.
Veoma je važno da u ovom delu nastave na daljinu imate nesebičnu pomoć nastavnika i rukovodstva škole.
Svako od Vas moći će da radi svojim tempom.
Stres sa ispitivanjem i ocenjivanjem sada je mnogo manji.
Nastavnici u ovom prvom periodu samo prate vaše aktivnosti, ocene dolaze kasnije kao rezultat vašeg angažovanja.
Ako su zahtevi koji se postavljaju po vašem mišljenju preobimni, ukažite na problem vašem odeljenjskom starešini, mi smo svakodnevno u kontaktu. Reagovaćemo.
Prosledite predloge vašim nastavnicima kako da na neki zanimljiviji način odradimo neke sadržaje, neka neki vaši radovi budu naši novi nastavni sadržaji.
Sačuvajte svoje zdravlje, to je najvаžnije, mi smo uz vas.
Svi se radujemo danu kada će vaša priča, žagor i smeh ispuniti naše učionice.


Direktor:
Dojna Stodić