Nastavni sadržaji za učenike

U skladu sa prethodnim smernicama Ministarstva prosvete i tehnološkog razvoja o organizaciji učenja na daljinu i omogućavanja učenicima da lako pristupaju svim nastavnim sadržajima koje ćemo za njih pripremati u narednom periodu, formiran je Google Drive Gimnazije koji će biti javno vidljiv za sve učenike/roditelje koji pristupaju preko linka za deljenje.
Učenici i roditelji pristupaju disku preko ovog linka:
 
https://drive.google.com/drive/folders/1AKRhx0dACITc2u6kIFd54X_FK5TFIFNa?usp=sharing
 
 Obrazovni sadržaji opšteobrazovnih predmeta za Gimnazije i stručne škole se emituju na RTS3 kanalu po ovom rasporedu:
 
 
Snimljene časove opšteobrazovnih predmeta možete naći na linku: mojaskola.rtsplaneta.rs