Obeležen Međunarodni dan ljudskih prava

Nesvakidašnji čas filosofije nastavnika mr Dragoslava Đurovića bio je posvećen Međunarodnom danu ljudskih prava. Učenici su svojim aktivnim učešćem i razotkrivanjem svih aspekata svakodnevnih kršenja i propagiranja ljudskih prava dali svoj doprinos u realizaciji ovog zanimljivog časa.