Zašto promene doživljavaju (ne)uspeh

U skladu sa Godišnjim planom rada za školsku 2020/21. godinu, u petak, 26. novembra tekuće godine, na sastanku Pedagoškog kolegijuma, realizovana je diskusija na temu "Zašto promene doživljavaju (ne)uspeh".
Cilj diskusije je bio da se članovi Pedagoškog kolegijuma informišu o specifičnostima promena i razlozima potencijalnih neuspeha postavljenih promena. U diskusiji su učestvovali članovi Pedagoškog kolegijuma: direktor, stručni saradnik - psiholog i rukovodioci stručnih veća za oblasti predmeta. Realizatorke diskusije su Dojna Stodić, direktorka škole i Marija Stoiljković, psiholog.
Može se zaključiti da je sastanak bio koristan i zanimljiv, a u prilog tome ide tok diskusije i postavljanje radnih i raznih pitanja unutar cele grupe.
U evidenciji, zapisniku sa sastanka Pedagoškog kolegijuma zabeleženi su razlozi koje su naveli prisutni u vezi važnosti promena, njihovoga (ne)prihvatanja, kao i šta bi se moglo uraditi drugačije kada bi se postavila ista situacija (lično i na nivou cele organizacije).
Zajednički rezime i predlog je da se na sastancima stručnih veća za oblasti predmeta razgovara o ovoj temi, te da se sa istom upoznaju svi članovi kolektiva, uz poseban osvrt na zaključke sa ovoga sastanka Pedagoškog kolegijuma.