Предмети - Природно-математички смер

I година

           Обавезни предмети

 1. Српски језик и књижевност - 4 часа недељно
 2. Први страни језик (Енглески језик) - 2 часа недељно
 3. Латински језик - 2 часа недељно
 4. Историја - 2 часа недељно
 5. Географија - 2 часа недељно
 6. Биологија - 2 часа недељно
 7. Maтематика - 4 часа недељно
 8. Физика - 2 часа недељно
 9. Хемија - 2 часа недељно
 10. Рачунарство и информатика - 2 часа недељно
 11. Музичка култура - 1 час недељно
 12. Ликовна култура - 1 час недељно
 13. Физичко и здравствено васпитање - 2 часа недељно

         Изборни програми

 1. Грађанско васпитање - 1 час недељно
 2. Верска настава - 1 час недељно
 3. Други страни језик - 2 часа недељно
 4. Здравље и спорт - 1 час недељно
 5. Језик, медији и култура - 1 час недељно
 6. Образовање за одрживи развој - 1 час недељно
 7. Уметност и дизајн - 1 час недељно

 

II година

           Обавезни предмети

 1. Српски језик и књижевност - 3 часа недељно
 2. Први страни језик (Енглески језик) - 1 часа недељно
 3. Психологија - 2 часа недељно
 4. Историја - 2 часа недељно
 5. Географија - 2 часа недељно
 6. Биологија - 1 час недељно
 7. Maтематика - 5 часова недељно
 8. Физика - 2 часа недељно
 9. Хемија - 2 часа недељно
 10. Рачунарство и информатика - 2 часа недељно
 11. Музичка култура - 1/2 часа недељно
 12. Ликовна култура - 1/2 часа недељно
 13. Физичко и здравствено васпитање - 2 часа недељно

         Изборни програми

 1. Грађанско васпитање - 1 час недељно
 2. Верска настава - 1 час недељно
 3. Други страни језик - 1 час недељно
 4. Здравље и спорт - 1 час недељно
 5. Језик, медији и култура - 1 час недељно
 6. Образовање за одрживи развој - 1 час недељно
 7. Уметност и дизајн - 1 час недељно

 

III година

           Обавезни предмети

 1. Српски језик и књижевност - 3 часа недељно
 2. Први страни језик (Енглески језик) - 2 часа недељно
 3. Други страни језик - 2 часа недељно
 4. Филозофија - 2 часа недељно
 5. Историја - 2 часа недељно
 6. Географија - 2 часа недељно
 7. Биологија - 3 часа недељно
 8. Maтематика - 5 часова недељно
 9. Физика - 3 часа недељно
 10. Хемија - 2+2 часа недељно
 11. Рачунарство и информатика - 1 час недељно
 12. Физичко и здравствено васпитање - 2 часа недељно
 13. Грађанско васпитање - 1 час недељно
 14. Верска настава - 1 час недељно

          Изборни програми

 1. Уметност и дизајн - 2 часа недељно
 2. Религије и цивилизације - 2 часа недељно
 3. Примењене науке I - 2 часа недељно
 4. Савремене технологије - 2 часа недељно

 

IV година

 1. Српски језик и књижевност - 4 часа недељно 
 2. Први страни језик (Енглески језик) - 2 часа недељно
 3. Други страни језик - 2 часа недељно
 4. Устав и права грађана - 1 час недељно
 5. Социологија - 2 часа недељно
 6. Филозофија - 2 часа недељно
 7. Биологија - 3 часа недељно
 8. Maтематика - 4 часа недељно
 9. Физика - 5 часа недељно
 10. Хемија - 2 часа недељно
 11. Рачунарство и информатика - 1 час недељно
 12. Физичко и здравствено васпитање - 2 часа недељно
 13. Грађанско васпитање - 1 час недељно
 14. Верска настава - 1 час недељно