Календар

Календар за школску 2021/2022. годину

 

 

 Eкскурзије ће се организовати ако буду омогућавали економски и здравствени услови, а према плану и програму екскурзија за поједине разреде.

 

Save