Распоред контролних задатака и писмених вежби 2021/2022.

                 РАСПОРЕД писмених провера знања на часу за период од 01.09.2021. - 31.10.2021. год.
П-Писмени задатак       Т-Тест знања, контролни задатак, писмена вежба        ПГ-Полугодишњи тест       ИТ-иницијални тест    А,Б-Групе
 
 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       1 
     
 
         2      
   
1       3    1     
2        4 
  2  
6  
3   1  
5   3   7  
 

  4 Т-ФИЗИКА  8   6   10  

  5   9      7   11  

 
6  П-СРПСКИ ЈЕЗИК 10   8   12  

  7   11   9   13  
10 
  8   12   10   14  
 
13 
  11   15   13   17  
14 
  12   16   14   18  
15 
  13 Т-ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК  17   15   19  
16 
  14   18   16   20  
17 
  15 Т-ХЕМИЈА  19   17   21  
 
20 
  18 П-МАТЕМАТИКА  22   20   24  
21 
 
19   23   21   25  
22 
  20   24   22   26  
23 
  21 Т-РУСКИ ЈЕЗИК  25   23   27  
24 
  22   26   24   28  
 
27 
  25    29   27    31  
28 
  26     30     28 
     
29
Т-МАТЕМАТИКА  27        29      
30    28         30 
     
    29         31      

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       1 
     
 
         2      
   
1       3    1     
2        4 
  2  
6  
3   1  
5   3   7  
 

  4   8   6   10  

  5   9      7   11  

 
6 Т-ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК  10   8   12  

  7   11   9   13  
10 
  8 П-СРПСКИ ЈЕЗИК  12   10   14  
 
13 
  11   15   13   17  
14 
  12   16   14   18  
15 
  13   17   15   19  
16 
  14   18   16   20  
17 
  15 Т-ХЕМИЈА  19   17   21  
 
20 
  18  П-МАТЕМАТИКА 22   20   24  
21 
 
19   23   21   25  
22 
  20   24   22   26  
23 
  21  Т-РУСКИ ЈЕЗИК 25   23   27  
24 
  22   26   24   28  
 
27 
 Т-МАТЕМАТИКА 25    29   27    31  
28 
  26     30     28 
     
29
Т-ФИЗИКА  27        29      
30    28         30 
     
    29         31      

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       1 
     
 
         2      
   
1       3    1     
2        4 
  2  
6  
3   1 Т-ФИЗИКА 
5   3   7  
 

  4   8   6   10  

  5   9      7   11  

 
6 П-СРПСКИ ЈЕЗИК  10   8   12  

  7   11   9   13  
10 
  8   12   10   14  
 
13 
  11   15   13   17  
14 
  12 Т-ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК   16   14   18  
15 
  13   17   15   19  
16 
  14 Т-ХЕМИЈА  18   16   20  
17 
  15   19   17   21  
 
20 
  18   22   20   24  
21 
 
19   23   21   25  
22 
  20 П-МАТЕМАТИКА  24   22   26  
23 
  21 Т-РУСКИ ЈЕЗИК  25   23   27  
24 
  22   26   24   28  
 
27 
Т-МАТЕМАТИКА  25    29   27    31  
28 
  26     30     28 
     
29
  27        29      
30  Т-ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК  28         30 
     
    29         31      

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       1 
     
 
         2      
   
1       3    1     
2        4 
  2  
6  
3   1 Т-ФИЗИКА 
5   3   7  
 

  4   8   6   10  

  5   9      7   11  

 
6  Т-ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК  10   8   12  

  7   11   9   13  
10 
  8   12   10   14  
 
13 
  11   15   13   17  
14 
  12 Т-РУСКИ ЈЕЗИК  16   14   18  
15 
  13 П-СРПСКИ ЈЕЗИК  17   15   19  
16 
  14   18   16   20  
17 
  15   19   17   21  
 
20 
  18   22   20   24  
21 
 
19 Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  23   21   25  
22 
  20   24   22   26  
23 
  21 П-МАТЕМАТИКА  25   23   27  
24 
  22   26   24   28  
 
27 
Т-МАТЕМАТИКА  25    29   27    31  
28 
  26     30     28 
     
29
Т-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  27        29      
30    28         30 
     
    29         31      

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       1 
     
 
         2      
   
1       3    1     
2        4 
  2  
6  
3   1  
5   3   7  
 

  4   8   6   10  

  5 Т-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  9      7   11  

 
6   10   8   12  

  7   11   9   13  
10 
  8 П-СРПСКИ ЈЕЗИК  12   10   14  
 
13 
  11   15   13   17  
14 
  12 Т-РУСКИ ЈЕЗИК  16   14   18  
15 
  13 Т-ХЕМИЈА  17   15   19  
16 
  14   18   16   20  
17 
  15   19   17   21  
 
20 
  18   22   20   24  
21 
 
19 Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  23   21   25  
22 
  20   24   22   26  
23 
  21   25   23   27  
24 
  22 П-МАТЕМАТИКА  26   24   28  
 
27 
Т-ФИЗИКА  25  Т-ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК   29   27    31  
28 
  26     30     28 
     
29
  27        29      
30  Т-МАТЕМАТИКА  28         30 
     
    29         31      

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       1 
     
 
         2      
   
1       3    1     
2        4 
  2  
6  
3   1 Т-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
5   3   7  
 

  4 П-СРПСКИ ЈЕЗИК  8   6   10  

  5   9      7   11  

 
6   10   8   12  

  7   11   9   13  
10 
  8   12   10   14  
 
13 
  11   15   13   17  
14 
  12 Т-ХЕМИЈА  16   14   18  
15 
  13   17   15   19  
16 
  14 Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  18   16   20  
17 
  15   19   17   21  
 
20 
  18   22   20   24  
21 
 
19 Т-РУСКИ ЈЕЗИК  23   21   25  
22 
  20   24   22   26  
23 
  21 П-МАТЕМАТИКА  25   23   27  
24 
  22   26   24   28  
 
27 
  25    29   27    31  
28 
 Т-ФИЗИКА 26     30     28 
     
29
  27        29      
30   Т-МАТЕМАТИКА 28         30 
     
    29         31      

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       1 
     
 
         2      
   
1       3    1     
2        4 
  2  
6  
3   1 Т-МАТЕМАТИКА 
5   3   7  
 

  4 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  8   6   10  

  5   9      7   11  

 
6   10   8   12  

  7   11   9   13  
10 
  8   12   10   14  
 
13 
  11   15   13   17  
14 
  12 Т-РУСКИ ЈЕЗИК  16   14   18  
15 
  13 Т-ХЕМИЈА  17   15   19  
16 
  14   18   16   20  
17 
  15   19   17   21  
 
20 
  18   22   20   24  
21 
 
19 Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  23   21   25  
22 
  20 Т-ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК   24   22   26  
23 
  21   25   23   27  
24 
  22   26   24   28  
 
27 
  25    29   27    31  
28 
  26  П-МАТЕМАТИКА   30     28 
     
29
Т-ФИЗИКА  27        29      
30    28         30 
     
    29         31      

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       1 
     
 
         2      
   
1       3    1     
2        4 
  2  
6  
3   1  
5   3   7  
 

  4   8   6   10  

  5   9      7   11  

 
6   10   8   12  

  7 Т-ХЕМИЈА  11   9   13  
10 
  8   12   10   14  
 
13 
  11 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  15   13   17  
14 
  12 Т-РУСКИ ЈЕЗИК  16   14   18  
15 
  13   17   15   19  
16 
  14   18   16   20  
17 
  15   19   17   21  
 
20 
  18   22   20   24  
21 
 
19   23   21   25  
22 
  20   24   22   26  
23 
  21   25   23   27  
24 
  22  П-МАТЕМАТИКА 26   24   28  
 
27 
  25    29   27    31  
28 
 Т-ФИЗИКА 26     30     28 
     
29
  27        29      
30  Т-МАТЕМАТИКА  28         30 
     
    29         31      

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       1 
     
 
         2      
   
1       3    1     
2        4 
  2  
6  
3   1  
5   3   7  
 

  4   8   6   10  

  5   9      7   11  

 
6   10   8   12  

  7 Т-ФИЗИКА  11   9   13  
10 
  8   12   10   14  
 
13 
  11 Т-ХЕМИЈА  15   13   17  
14 
  12 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  16   14   18  
15 
  13   17   15   19  
16 
  14   18   16   20  
17 
  15   19   17   21  
 
20 
  18   22   20   24  
21 
 
19   23   21   25  
22 
  20   24   22   26  
23 
  21 П-МАТЕМАТИКА  25   23   27  
24 
  22   26   24   28  
 
27 
  25    29   27    31  
28 
  26     30     28 
     
29
  27        29      
30   Т-МАТЕМАТИКА 28         30 
     
    29         31      

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       1 
     
 
         2      
   
1       3    1     
2        4 
  2  
6  
3   1  
5   3   7  
 

  4   8   6   10  

  5 Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  9      7   11  

 
6   10   8   12  

  7  Т-ХЕМИЈА 11   9   13  
10 
  8   12   10   14  
 
13 
  11   15   13   17  
14 
  12   16   14   18  
15 
  13   17   15   19  
16 
  14   18   16   20  
17 
  15   19   17   21  
 
20 
  18   22   20   24  
21 
 
19   23   21   25  
22 
  20  П-МАТЕМАТИКА  24   22   26  
23 
  21   25   23   27  
24 
  22   26   24   28  
 
27 
 Т-ФИЗИКА 25    29   27    31  
28 
  26     30     28 
     
29
  27        29      
30   Т-МАТЕМАТИКА  28         30 
     
    29         31      

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       1 
     
 
         2      
   
1       3    1     
2        4 
  2  
6  
3   1  
5   3   7  
 

  4   8   6   10  

  5 Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  9      7   11  

 
6   10   8   12  

  7   11   9   13  
10 
  8  Т-МАТЕМАТИКА  12   10   14  
 
13 
  11   15   13   17  
14 
  12   16   14   18  
15 
  13   17   15   19  
16 
  14   18   16   20  
17 
  15   19   17   21  
 
20 
  18 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  22   20   24  
21 
 
19   23   21   25  
22 
  20   24   22   26  
23 
  21   25   23   27  
24 
  22   26   24   28  
 
27 
Т-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  25    29   27    31  
28 
  26   П-МАТЕМАТИКА   30     28 
     
29
  27        29      
30  Т-ФИЗИКА  28         30 
     
    29         31      

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       1 
     
 
         2      
   
1       3    1     
2        4 
  2  
6  
3   1  
5   3   7  
 

  4 П-СРПСКИ ЈЕЗИК  8   6   10  

  5 Т-ХЕМИЈА  9      7   11  

 
6   10   8   12  

  7   11   9   13  
10 
  8   12   10   14  
 
13 
  11   15   13   17  
14 
  12 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  16   14   18  
15 
  13   17   15   19  
16 
  14   18   16   20  
17 
  15   19   17   21  
 
20 
Т-РУСКИ ЈЕЗИК  18   22   20   24  
21 
 
19   П-МАТЕМАТИКА 23   21   25  
22 
  20 Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  24   22   26  
23 
  21   25   23   27  
24 
  22   26   24   28  
 
27 
Т-ФИЗИКА  25    29   27    31  
28 
  26     30     28 
     
29
  27        29      
30   Т-МАТЕМАТИКА  28         30 
     
    29         31      

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       1 
     
 
         2      
   
1       3    1     
2        4 
  2  
6  
3   1  
5   3   7  
 

  4   8   6   10  

  5 Т-ХЕМИЈА  9      7   11  

 
6   10   8   12  

  7   11   9   13  
10 
  8   12   10   14  
 
13 
  11   15   13   17  
14 
  12   16   14   18  
15 
  13 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  17   15   19  
16 
  14   18   16   20  
17 
  15   19   17   21  
 
20 
Т-РУСКИ ЈЕЗИК  18   22   20   24  
21 
 
19   23   21   25  
22 
  20  П-МАТЕМАТИКА  24   22   26  
23 
  21 Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  25   23   27  
24 
  22   26   24   28  
 
27 
Т-ФИЗИКА  25    29   27    31  
28 
  26  П-СРПСКИ ЈЕЗИК   30     28 
     
29
  27        29      
30  Т-МАТЕМАТИКА  28         30 
     
    29         31      

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       1 
     
 
         2      
   
1       3    1     
2        4 
  2  
6  
3   1  
5   3   7  
 

  4   8   6   10  

  5 П-СРПСКИ ЈЕЗИК  9      7   11  

 
6 Т-ХЕМИЈА  10   8   12  

  7   11   9   13  
10 
  8   12   10   14  
 
13 
  11   15   13   17  
14 
  12   16   14   18  
15 
  13   17   15   19  
16 
  14   18   16   20  
17 
  15   19   17   21  
 
20 
Т-РУСКИ ЈЕЗИК  18  П-МАТЕМАТИКА  22   20   24  
21 
 
19   23   21   25  
22 
  20   24   22   26  
23 
  21   25   23   27  
24 
  22   26   24   28  
 
27 
  25    29   27    31  
28 
Т-ФИЗИКА  26     30     28 
     
29
  27        29      
30   Т-МАТЕМАТИКА  28         30 
     
    29         31      

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       1 
     
 
         2      
   
1       3    1     
2        4 
  2  
6  
3   1  
5   3   7  
 

  4   8   6   10  

  5  Т-МАТЕМАТИКА  9      7   11  

 
6   10   8   12  

  7   11   9   13  
10 
  8   12   10   14  
 
13 
  11 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  15   13   17  
14 
  12   16   14   18  
15 
  13   17   15   19  
16 
  14   18   16   20  
17 
  15   19   17   21  
 
20 
  18   22   20   24  
21 
 
19   23   21   25  
22 
  20 Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  24   22   26  
23 
  21   25   23   27  
24 
  22  П-МАТЕМАТИКА  26   24   28  
 
27 
Т-РУСКИ ЈЕЗИК  25    29   27    31  
28 
Т-ФИЗИКА  26     30     28 
     
29
  27        29      
30    28  П-СРПСКИ ЈЕЗИК       30 
     
    29         31